סעיף בחוזה עבודה - התייעצות - פורום משאבי אנוש ושכר

שאלה חדשה
 • קיי

  נשלח ע"יקיי 11:38, 6 באוגוסט 2012

  שלום ענת. ראשית , תודה על עזרתך שנית, אני עומדת לפני חתימה על חוזה לעבודה חדשה. מכיוון שאני עושה שיעורי בית, ברצוני להתייעץ האם הסעיף הבא חוקי: (ציטוט מדויק מהחוזה): "החברה תשלם לעובד שכר חודשי, ברוטו בסך____. בנוסף, תשלם החברה לעובד בתקופת ההעסקה, סכום קבוע של __ש"ח לחודש עבודה במשרה מלאה, כגמול עבור שעות נוספות. אין באמור סעיף זה לעיל בכדי לחייב את החברה להעסיק את העובד בשעות נוספות. העובד מסכים כי לא יהיה באי העסקתו בשעות נוספות, משום הרעת תנאי העסקתו של העובד והעובד מוותר בזאת ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה או תביעה בקשר לכך". משמע: מפריע לי שהם הפרידו בין הברוטו שאקבל לבין שעות נוספות. כאילו בגלל שאני עובדת גלובלית משרה מלאה (9-18) אז אני לא זכאית לשעות נוספות מעבר ל9 שעות... מהי דעתך לגבי סעיף זה?

  השב
 • 15:35, 6 באוגוסט 2012

  לא אוכל להשיב על השאלה בפורום כי עלי לקבל מידע נוסף ולראות את כל החוזה. אני מציעה לך לבוא לייעוץ משפטי

  תגובה

בפורום יוכלו המעסיקים השונים - מנהלי חברות, מנהלי משאבי אנוש, מנהלי חברות כ"א, מעסיקי עובדים זרים וכו', לקבל מידע הכרחי בנוגע להעסקת עובדים, ובכלל זאת: התנאים לקבלת עובד לעבודה, חוזה העבודה, סיום יחסי עבודה וחובת שימוע, זכויות וחובות הנובעות מיחסי עבודה (זכויות סוציאליות כגון חופשת מחלה, שעות נוספותדמי הבראה וכיו"ב) וסיומם (שימוע, זכאות לפיצויי פיטורים ודרך חישובם, הודעה מוקדמת וכיו"ב), זכויות פנסיוניות, חוזה עבודה, תחולה ונפקות של הסכמים קיבוציים, הסדרים קיבוציים וצווי הרחבה, הגנה על סודות מסחריים, התקשרויות עם עובדים ונותני שירותים, יחסי עובד- מעביד, יועצים חיצוניים ופרילנסרים, התנהלות בנושא זכויות נשים וטיפולי הפריה והריון, התנהלות בנושא משמעת, בדיקת נאותות התנהלות חברה באספקלריה משפטית של משפט העבודה בטרם הפיכתה לחברה ציבורית.