• 5 ביוני 2016

    באיזה בית משפט מגישים תביעה אזרחית על הטרדה מינית?

    מדובר בחייל שהטריד אותי בזמנו מינית בבסיס, מאז השתחררתי ואני רוצה להגיש נגדו תביעה רגילה לפיצויים.

    5 ביוני 2016