zap group mishpati logo

בין הטרדה מינית לבדיקה רפואית

מה צריך לדעת על החוק למניעת הטרדה מינית ועל הסיכונים לבעלי מקצועות רפואיים

22.05.12
תאריך עדכון: 30.03.24
3 דק'
בין הטרדה מינית לבדיקה רפואית

המודעות הציבורית למקרי הטרדה מינית במקומות עבודה, אשר קיבלה תאוצה נוספת בעקבות פרסומם הנרחב של מקרים כגון פרשת הנשיא לשעבר קצב ופרשת השר רמון, לא פסחה על רופאים ובעלי מקצועות רפואיים ופרה-רפואיים.

רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לדיון בפורום פלילי

בתחום זה, נוסף אספקט ייחודי הנובע מאופי העבודה, הכולל לעיתים קרובות מגע פיסי במטופלות, העשויות לפרשו כמגע אסור, שאינו חלק מהבדיקה הרפואית.

בחודש יולי 2010 קיבלה הכנסת תיקון לסעיף 3(א)( 6) (ב)לחוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח- 1998, תוך הרחבת הגדרת ההטרדה המינית במסגרת בדיקה או טיפול רפואי: "למטופל, במסגרת טיפול נפשי, בריאותי, רפואי או פרה-רפואיים - תוך ניצול תלות של המטופל במטפל...”
יודגש, כי הגדרה זו חלה לפי לשון החוק "גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות".

העונש הקבוע בצד העבירה יכול להגיע עד שלוש שנות מאסר במקרה של הטרדה מינית "קלה", לרבות הטרדה מילולית בלבד, ולהאמיר עד לשבע שנות מאסר במקרה של הטרדה חמורה, העולה לכדי מעשה מגונה.

בנוסף, קובע החוק פיצוי למטופלת במסגרת תביעה אזרחית בסך של 50,000 שקלים, ללא הוכחת נזק.

דוגמאות מהפסיקה

בפרשה שנדונה בבית המשפט המחוזי בחיפה (ע"פ 2624/07 ), נדחה ערעורו של רופא משפחה שהועמד לדין בשל תלונתה של מטופלת כי ביצע בה בדיקה פיסית במהלכה נגע בחזה, תוך ניצול הסכמתה לבדיקה. הרופא נדון לששה חודשי עבודות שירות ופיצוי בסך של 18,000 שקלים.

בפרשה שנדונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב (ע"פ 71753/04 ), נדחה ערעורו של רופא שהועמד לדין בגין תלונת מטופלת על כך שביצע בה מעשה מגונה בעת טיפול לייזר להסרת שיער, כאשר עיניה היו מכוסות במשקפי מגן אטומים. הרופא נשלח לשנת מאסר בפועל וחויב בפיצוי בסך של 50,000 שקלים למטופלת.

לאחרונה, דן בית המשפט העליון בערעור (ע"פ 187/10 ) של טכנאי רנטגן בבית חולים ציבורי על הרשעתו בביצוע מעשה מגונה במטופלת. הטכנאי טען להגנתו כי מישש את גבה על מנת למקם את הצילום בהתאם להוראת האורטופד. הערעור נדחה וטכנאי הרנטגן נשלח לרצות ארבעים חודשי מאסר בפועל וחויב בפיצוי של 20,000 שקלים למטופלת.

הקפדה על מספר כללים פשוטים, עשויה למנוע תלונות של מטופלות.

ראשית, יש לתת הסבר מפורט למטופלת לפני ביצוע כל בדיקה או טיפול הכרוכים במגע פיסי, בייחוד באיברים אינטימיים, תוך קבלת הסכמה בעל פה.
שנית, הפעולה לא תבוצע במטופלת ביחידות, אלא כאשר מלווה או איש צוות נוסף נוכחים. שלישית, הפעולה תתועד בתיק הרפואי.
הטמעת כללים אלו עשויה "להציל" את חייהם של העוסקים בכך.

עוד בנושא:

הטרדה מינית בעבודה - שאלות גולשים ותשובות מומחי הפורום

הוצאת צו מניעה במקרה של הטרדה מאיימת

• משרד עורכי הדין וייסבוך - וולשטיין מתמחה במשפט פלילי ומייצג לקוחות במגוון של עבירות בתחום.

• דוא"ל: shai@wwlaw.co.il

האם מאמר זה עזר לך?

רוצים להתייעץ עם עורך דין?

עורכי דין בתחום

מאמרים נוספים