נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

גמלת שמירת הריון

גמלת שמירת הריון, הנקראת גם קצבה לשמירת הריון, מהווה סכום כסף המשולם לנשים הרות אשר נאלצות להיעדר מעבודתן לשם שמירה על בריאות ההיריון. על מנת לקבל גמלת שמירת הריון יש לתבוע את המוסד לביטוח לאומי ולהוכיח כי מתקיימים התנאים המזכים את האשה בגמלה.

התנאים לקבלת גמלת שמירת הריון מגוונים, וכוללים, בין היתר, תקופת אכשרה (עבודה קודמת במשך 6 מתוך 14 החודשים שקדמו ליום הפסקת העבודה), אישור רפואי תקף ומפורט, תקופת שמירת ההריון עולה על 30 ימים ועוד.

שיעורם של דמי שמירת הריון נגזרים מגובה השכר של האשה.