נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

בית הדין האזורי לעבודה

היחסים בשוק העבודה והזכויות של העובדים בישראל מוסדרים בתחום משפטי נרחב המכונה "דיני עבודה". נושאים משפטיים הקשורים לעולם העבודה נדונים בערכאה משפטית מובחנת המכונה "בתי דין לעבודה". בתי הדין לעבודה כוללים שתי ערכאות שיפוט: האחת, בתי דין אזוריים לעבודה, והשנייה בית הדין הארצי לעבודה.

בית הדין האזורי לעבודה הוא הערכאה השיפוטית אליו מגישים עובדים תביעות לזכויות מסוימות (הן נגד המעסיק והן נגד המוסד לביטוח לאומי), בהתאם למקום העבודה, שמיקומו ישפיע על השאלה היכן תידון ותוכרע התביעה (בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע, ת"א, חיפה, ירושלים או נצרת).