נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

חוק התכנון והבניה

חוק התכנון והבנייה מסדיר סוגיות רבות הקשורות להקמה, תחזוקה ושיפוץ של מבנים בישראל, ובין היתר קובע את זכויותיו וחובותיו של האזרח ואת האופן בו עליו לפעול מול הרשויות בישראל.

כשהאזרח פועל בניגוד לחוק התכנון והבנייה הוא מבצע עבירה פלילית הגוררת ענישה - קנס ו/או מאסר ו/או הריסת המבנה. חוק התכנון והבנייה מפרט מגוון נרחב של עבירות ומציין את העונש שיש לגזור על מבצען.

לא מעט כתבי אישום מוגשים בישראל כנגד "עברייני בנייה", כשהעבירות הנפוצות כוללות שימוש אסור במקרקעין (בניגוד לחוק, או בניגוד לתכנית מתאר), או בנייה ללא היתר (של מבנה או של תוספת למבנה).