נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

היתר בנייה

היתר בנייה הוא האישור החוקי שניתן מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה. בהיתר זה מופיעות זכויות הבנייה, כפי שנקבעו בתוכנית בניין העיר באותו מקום. כל עבודה בקרקע ובניין וכל שימוש בהם, למעט מקרים יוצאים מן הכלל, דורשים קבלת היתר בנייה. למשל: פעולות כמו הריסת בניין ישן, הקמת בנין חדש, תוספת לבניין קיים, וכל שינוי (למעט שינוי פנימי) שכולל שינויים בקירות חיצוניים, חלון חיצוני, סגירת מרפסת, חניה מקורה, גדר, סככה, פרגולה ועוד.