נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

המוסד לביטוח לאומי

לאזרחי ישראל מגיעות זכויות חברתיות – סוציאליות רבות ומגוונות. הגורם השלטוני – מנהלי שמפקח ומנהל את הסדרת הזכויות הסוציאליות של אזרחי המדינה הוא המוסד לביטוח לאומי.

חוק הביטוח הלאומי, לצד חוקים מגוונים נוספים, מסדיר את אופני ההתנהלות של המוסד לביטוח לאומי. חוקים אלה גם קובעים את ההליכים והפרוצדורות המוטלים על האזרח ששואף למצות את זכויותיו מול המוסד לביטוח לאומי; שמעניק, בין היתר, גמלאות מסוגים שונים וקצבאות לזכאים, לרבות: קצבת נכות, קצבת ילדים, דמי אבטלה, קצבת זקנה, קצבת שארים, דמי לידה, הבטחת הכנסה, קצבת נכות מעבודה ועוד.