נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

שימוע לפני פיטורין

על מעסיקים בישראל מוטלות מגוון חובות המגבילות את התנהלותם מול העובדים, כשאחת הבולטות בהן היא חובת שימוע לפני פיטורין.

עובדים ומעסיקים טועים לחשוב, כי שימוע לפני פיטורין משמעו הוצאת הודעה בכתב על הכוונה לפטר, אולם לחובת השימוע לפני פיטורים יש היבטים רבים נוספים. כך, למשל, לשם מילוי חובת השימוע, נדרש מעסיק לזמן בכתב את העובד לשימוע, שבמהלכו יפורטו בפניו עילות הפיטורים, וכן יינתן לעובד מספיק זמן כדי להתגונן, וכן זכות להיות מיוצג (ע"י עו"ד או נציג ועד עובדים) ולהשמיע טיעוניו בעד המשך ההעסקה.

במידה שלא נשמרת זכות השימוע, עשויים הפיטורים להיחשב כפיטורים שלא כדין ולזכות את העובד בזכות לפיצויים מוגדלים.