נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

שכר טרחת עו"ד

עורכי דין מציעים שפע של שירותים משפטיים ותמורתם הם גובים מלקוחותיהם תשלום. תשלום לעורך דין נקרא שכר טרחת עורך דין. כמו היבטים רבים הקשורים לפועלו של עורך הדין, גם את כל ההסדרים הנוגעים לתשלום שכר טרחה לעורך דין, מסדיר החוק.
החוק קובע, בין היתר, מהו ה”תעריף” שמקובל לגבות עבור כל שירות משפטי. לרוב, התעריף שמגדיר החוק כשכר טרחת עו”ד איננו מחייב, אלא הינו בגדר המלצה בלבד. במקביל ישנם גם מקרים בהם שכר הטרחה מוגבל בחוק, כלומר ישנו שכר טרחה מינימלי (עורך הדין לא רשאי לגבות סכום נמוך מהתעריף הנקוב בחוק מסויים), או מקסימלי (“תקרה”).