נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

כתובה: חתנים - היזהרו בסכומים הנכתבים

חתנים רבים מבקשים להרשים את הכלה, משפחתה והאורחים, ונוקבים בכתובה בסכום עתק. שימו לב: הנישואין עלולים להסתיים בגירושין... מהי "כתובה מוגזמת"?

מאת: עו"ד שגית אברג'יל | | 4
כתובה: חתנים - היזהרו בסכומים הנכתבים

האם הכתובה עברה מהעולם, כפי שסבורים חלק מהזוגות העומדים בפני חתונה? התשובה שלילית! במאמר זה, נסקור את המשמעות המשפטית של הכתובה - ונבחן למה חשוב לשים לב.

בכתובה מפורטות חובות הבעל כלפי האשה ובעיקר התחייבויותיו הכספיות, במקרה גירושין או התאלמנות - כלכלת האשה, מדור (מגורים) כסות (לבושים) ועוד

מהי כתובה?

הכתובה היא מסמך יהודי משפטי מחייב, שמקורו בתלמוד. הכתובה מעניקה סמכות דיונית לבית הדין הרבני בלבד, על פי דין תורה, לפי כללי המשפט העברי. 

בכתובה מפורטות חובות הבעל כלפי האשה ובעיקר התחייבויותיו הכספיות, במקרה גירושין או התאלמנות - כלכלת האשה, מדור (מגורים) כסות (לבושים) ועוד. 

תביעת הכתובה עומדת בפני עצמה ומגישים אותה בנוסף לתביעות הגירושין, המזונות, המשמורת והרכוש. עם זאת, קיימת זיקה בין הכתובה לבין תביעות אלה. ישנן עילות המבטלות תביעת כתובה (אם כי מאמר זה לא יעסוק בעילות אלה, אלא בשיקולים לקביעת סכום הכתובה לתשלום). 

הכתובה "נולדה" מתוך הצורך להגן על האשה ולהבטיח את עתידה הכלכלי, במקרה שהבעל יגרש אותה; וכן להגדיל את ערכה בפני בעלה

מה מטרת הכתובה?

הכתובה "נולדה" מתוך הצורך להגן על האשה ולהבטיח את עתידה הכלכלי, במקרה שהבעל יגרש אותה; וכן להגדיל את ערכה בפני בעלה. 

רקע היסטורי: בתקופות קדומות, כל הרכוש היה שייך לבעל - ולמעשה האשה הייתה חסרת מעמד. לפיכך - מתוך דאגה לאשה שלא תיוותר חסרת כל - קבעו חכמים כי על הבעל יהיה לשלם סכום שיספיק לאשה למחיה במשך כשנה מיום הגירושין (מתוך הנחה שהיא תינשא שנית בתוך שנה).  

הרב שלמה דיכובסקי המליץ שהסכום המינימלי יהיה כ-60,000 שקלים (כלומר 5,000 שקלים לחודש, למשך כשנה - בהתאם לשכר המינימום שנקבע בחוק). 

כמו כן, הכתובה נועדה להעצים את ערכה של האשה - כך שהבעל "יחשוב פעמיים", לפני שהוא מגרש את האשה "שלא תהיה קלה בעיניו לגרשה". 

הכתובה מורכבת משני חלקים: עיקר הכתובה ותוספת הכתובה

ממה מורכבת הכתובה?

נקדים ונאמר כי חשוב לדעת ממה מורכבת הכתובה, מכיוון שיהיו מקרים בהם ייאמר שהאשה אינה זכאית ל"תוספת כתובתה" אלא רק ל"כתובתה". 

הכתובה מכילה אפוא שני חלקים: 

1. עיקר הכתובה - בה נכתב סכום חובה נקוב (200 זוז) - במונחים של היום, מדובר באלפי שקלים בחודש. הקו המנחה הוא סכום השווה למשכורת שנתית, כפי שהוסבר לעיל. 

2. תוספת הכתובה, בה הבעל כותב (ככל שהוא מעוניין בכך) סכום בנוסף ל-200 זוז. 

גברים, שימו לב: אתם לא חייבים לרשום דבר - זהו סעיף רשות, נתון לשיקול דעתכם הבלעדי. 

מכיוון שמדובר במסמך משפטי מחייב, כל אשה יכולה במעמד הגירושין לתבוע את כתובתה בבית דין רבני - ללא קשר למה שקיבלה במסגרת תביעות הרכוש

מהן ההשלכות של סכום הכתובה? מה הדין אם נכתב 1,000,000 שקלים או 555,555,555 שקלים? מהי כתובה מוגזמת? 

בהרבה מאד מקרים, הגברים אינם ערים למשמעות האמיתית שיש לסכום שנקבו בעת החתימה על הכתובה. הם מתחייבים לסכום גבוה, מוגזם וראוותני - כדי להרשים את הכלה, הוריה ואורחיה. 

מכיוון שמדובר במסמך משפטי מחייב, כל אשה יכולה במעמד הגירושין לתבוע את כתובתה בבית דין רבני - ללא קשר למה שקיבלה במסגרת תביעות הרכוש; וללא קשר למה שקיבלה על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג (התשל"ג-1973) - הקובע כי אחד מבני הזוג זכאי לקחת אתו בעת גירושין את הנכסים שהביא עמו טרם נישאו (ומחצית מהרכוש לאחר נישואיהם). 

בית הדין הרבני הגדול בירושלים קבע, כי כתובה מוגזמת "אם הסכום המדובר הוא בלתי-צפוי להיות מושג באופן סביר במהלך החיים"

מהי כתובה מוגזמת? 

בית הדין הרבני הגדול בירושלים קבע, כי כתובה מוגזמת "אם הסכום המדובר הוא בלתי-צפוי להיות מושג באופן סביר במהלך החיים" (תיק מס' 1687-24-1 (רבני גדול (פלוני נ' פלונית, ירושלים; פורסם באתר אוצר המשפט, 02.09.07).

בערעור זה, נקבע כי הסכום הסביר לתשלום הכתובה צריך לנוע בין 100-120 אלף שקלים כתקרת גג - והמינימום מחצית מכך (כלומר: מקסימום - כ-10,000 שקלים לחודש, למשך שנה). 

כיום, יותר נשים תובעות את כתובתן - ואם אין עילות לפסילה או התנגדות, התביעות מתקבלות. כך, הבעלים לשעבר נאלצים לשלם את הכתובה והתוספת לכתובה. 

יחד עם זאת, בית הדין יכול להתערב ולהפחית את סכום הכתובה, בהתאם לנסיבות ולקריטריונים מדין תורה. במקרים רבים, ביה"ד עשוי לדחות את התביעה לכתובה. 

בית הדין מביא בחשבון את העובדה שכיום רכוש הצדדים מתחלק שווה בשווה, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג או על פי הלכת השיתוף

מהם השיקולים העיקריים להפחתת הסכום או דחיית התביעה? 

בית הדין ער לכך שהחתן - בעת חתימת הכתובה - נמצא בלחץ ומעוניין להרשים את הנוכחים, מתוך רצון להביע התחייבות של כבוד. לכן, ביה"ד נוהג להתחשב בנסיבות אלה.

בנוסף, בית הדין מביא בחשבון את העובדה שכיום רכוש הצדדים מתחלק שווה בשווה, בהתאם לחוק יחסי ממון בין בני זוג או על פי הלכת השיתוף. כמו כן, נעשים פירוקי שיתוף; ונעשים ויתורים שונים, במסגרת התביעות הרכושיות ותביעת המזונות בבתי המשפט לענייני משפחה. 

חלוקת הרכוש כוללת גם זכויות עתידיות (כגון: זכויות סוציאליות וזכויות פנסיה; וגם מוניטין נרכש). קשה מאד להניח כי חתן סביר יעמוד גם בחלוקת נכסיו (לפי החוק האזרחי ופסיקת בתי המשפט) וגם בתשלום כתובה העולה כדי סכום עתק. 

התוצאה תהיה, כי החתן-הגרוש יישאר מחוסר כל. כך, לא תופק שום תועלת מההליך - ומכאן המושג "כתובה מוגזמת". 

כך, למשל: באחד המקרים בני הזוג נישאו בשנית, ונחתמה כתובה על סך 1,000,000 שקל. בית הדין קבע שאין תוקף מחייב לכתובה, בהיותה כתובה מוגזמת, בהתחשב בנסיבות. 

בית הדין לא דחה את התביעה, אלא החליט במסגרת מנגנון הפיצויים לפסוק לאשה סכום מתאים כפיצוי ראוי לכל זכויותיה. בית הדין התחשב בנסיבות המקרה - זוג הנשוי בשנית; ללא רכוש משותף. 

הסכום מיליון שקל נחשב מוגזם בנישואין ראשונים עבור זוג צעיר. על אחת כמה וכמה כי הסכום מוגזם בנישואין שניים, בין זוג מבוגרים המודעים לסיכון חלוקת ירושה (ועושים הסכמים כגון הסכם ממון או צוואה - כדי להבטיח שלא יהיה לאף צד חלק ונחלה, ברכוש הצד השני). 

כמו כן, מהמסמכים שהובאו לדיון עלה כי קיים סיכוי קלוש שהבעל ישלם את הסכום הגבוה, מאחר שהוא היה מסובך כלכלית.

מקרה שאשה מקבלת (במסגרת תביעה רכושית) רכוש בעל ערך גבוה יותר מערך הכתובה - לרוב תביעתה לכתובתה תידחה

שיקול נוסף: ערך הרכוש שהאשה מקבלת במסגרת תביעות הרכוש (לעתים נעשה ויתור על הכתובה, במסגרת הסכם הרכוש). 

כך, למשל: מקרה בו חתמה התובעת (לאחר מו"מ) על הסכם - שקיבל תוקף מבית משפט - בו קיבלה את חלקו של הנתבע בדירה (שהיה גבוה מסך כתובתה). לאור זאת, נדחתה תביעתה לכתובה. 

כלומר: במקרה שאשה מקבלת (במסגרת תביעה רכושית) רכוש בעל ערך גבוה יותר מערך הכתובה - לרוב תביעתה לכתובתה תידחה (תיק מס' 7697-64-1 (רבני אזורי (פלונית נ' פלוני, חיפה; פורסם באתר אוצר המשפט, 20.02.05).

לעומת זאת, כאשר מדובר במקרה שמשפחת הכלה מתחייבת לתת דירה למגורי הזוג והדירה נרשמת על שם שני הצדדים - מבחינת הדין, היה ראוי כי סכום מחצית הדירה יירשם בכתובה כדין נכסים שמכניסה אשה לבעלה או שהדירה כולה תירשם על שמה בלבד (ודין הבעל יהיה כדין נכסי מילוג). עם זאת, מאחר שברוב המקרים לא נוהגים כך - ראוי לפחות לכתוב כתובה המייצגת ערך של דירה או מחציתה (וזו לא תיחשב כתובה מוגזמת). 

הרי את מקודשת...

כמו כן, במקרים בהם יש לחתן אמצעים ורכוש רב ויש ביכולתו לשלם את כתובתו - יפסוק בית הדין את מלוא סכום הכתובה, בכפוף לכך שהאשה זכאית לכתובתה. 

הכתובה היא קלף מיקוח בהליך גירושין. נדרשת חשיבה אסטרטגית - לפני כניסת הליך הגירושין לתביעות

לסיכום: בכתבה זו הובאו עיקרי השיקולים של בית דין, כאשר הוא פוסק בענייני כתובה. חשוב לזכור את הנקודות הבאות: 

1. יש לחשוב פעמיים לפני כתיבת הסכום בתוספת הכתובה, בייחוד בהתחשב בעובדה שכיום גירושין נפוצים מאוד.

2. הכתובה היא מסמך משפטי מחייב; בתקופה האחרונה, נשים נוהגות לתבוע את כתובתן ואת התוספת לכתובתן.

3. הכתובה היא קלף מיקוח בהליך גירושין. נדרשת חשיבה אסטרטגית - לפני כניסת הליך הגירושין לתביעות.

4. כל מקרה יחיד ומיוחד - ויש לבחון אותו בהתאם לנסיבות. 

5. לא בכל מקרה יידחה סכום הכתובה (לעיתים הסכום יופחת; ולעיתים יישאר על כנו). 

6. יש להיוועץ בעורך דין המתמחה בדיני משפחה ומשפט עברי.  

ליצירת קשר עם שגית אברג'יל- משרד עורכי דין וגישור
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
תביעת גירושין כתובה בית הדין הרבני
עו"ד שגית אברג'יל

קבע פגישה עם
עו"ד שגית אברג'יל

עו"ד ומגשרת שגית אברג'יל מנהלת משרד פרטי במגדל עמק, שמספק מענה משפטי מקיף בתחום האזרחי, תוך מתן יחס אישי ושירות...

לפרופיל המלא