נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

שותפויות עסקיות: עקרונות מנחים חשובים

עסקים יכולים לפעול ע"פ מודלים רבים, לרבות שותפות עסקית, העשויה להתקיים בין שני אנשים ומעלה (זרים או בני משפחה). מהם היתרונות והחסרונות של שותפות?

מאת: עו"ד לירן ינקוביץ | | 3
שותפויות עסקיות: עקרונות מנחים חשובים

בין הדרכים להקמת עסק וניהולו (למשל: עוסק מורשה, חברה בע"מ וכו') - ניתן למצוא גם שותפות עסקית. כדי ששותפות עסקית תתקיים, עליה למנות לפחות שני אנשים, העשויים להיות גם בני משפחה (אך לא בהכרח: תיתכן גם שותפות בין זרים).

שותפות הינה חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות. קשרי שותפות הם הקשרים בין בני אדם המנהלים יחד עסק (כל משלח יד שמותר לעסוק בו) לשם הפקת רווח, למעט קשרים בין חברי תאגיד שאוגד לפי דין

מהי שותפות כמשמעה בחוק? 

עפ"י פקודת השותפויות, התשל"ז-1975, שותפות הינה חבר בני אדם שהתקשרו בקשרי שותפות. קשרי שותפות הם הקשרים בין בני אדם המנהלים יחד עסק (כל משלח יד שמותר לעסוק בו) לשם הפקת רווח, למעט קשרים בין חברי תאגיד שאוגד לפי דין.

מטבע הדברים, ניהול שותפות הוא דבר מורכב לא רק ברובד העסקי והאישי כי אם גם המשפטי.

מדובר בתופעה רחבת היקף החוצה את כל סוגי העסקים בארץ, החל מסכסוך בין גננות שחברו לניהול פעוטון משותף ועד לשותפים שחברו יחדיו להקמת חברת היי־טק בין־לאומית.

כדי ששותפות עסקית תתקיים לאורך זמן ותנוהל בצורה מסודרת, חשוב לתת את הדעת על מספר עקרונות מנחים בהסכם שותפות עסקית, גם במקרים בהם השותפות חלילה תתפרק. 

בחוזה שותפות עסקית חשוב לכלול, בין היתר: את סוג ומטרת העסק, הזכויות והחובות של השותפים, מנגנון יישוב סכסוכים

מה מומלץ לכלול בחוזה שותפות עסקית?

בחוזה שותפות עסקית, כדאי שייכללו הנושאים הבאים:

• סוג ומטרת העסק.

• הזכויות והחובות של השותפים.

• חלוקת העבודה בין השותפים. למשל: שותף "שקט" שאינו אחראי על קבלת ההחלטות וניהול העסק אך נהנה מרווחיו, שותף שאחראי על הפן השיווקי בעסק ("שר החוץ"), שותף האחראי על ניהולו השוטף הפנימי של בית העסק (תשלומים לספקים, עובדים  וכו').

• קביעת מנגנון יישוב מחלקות וסכסוכים. למשל: באמצעות בורר, מגשר וכו'.

קיימות עוד נקודות רבות וחשובות, לכינון שותפות שתהיה מוצלחת ותפעל בצורה תקינה, אך בכל מקרה, חשוב שייכללו בה העקרונות האמורים לעיל.

ע"פ סקר שנערך, הסיבה המרכזית לפירוק שותפויות עסקיות נעוצה במחלוקות מקצועיות

מדוע שותפויות עסקיות מתפרקות?

כ-67% מהשותפויות העסקיות בישראל מתפרקות. מסקר שנערך על ידי חברת הסקרים P.VALUE, במטרה לבחון את היקף סכסוכי השותפים בקרב העסקים בישראל,  80% מהנשאלים השיבו כי הסיבה המרכזית לפירוק שותפויות עסקיות נעוצה במחלוקות מקצועיות; 76% מהנשאלים השיבו כי הסיבה נעוצה במחלוקות כספיות; 73% מהנשאלים ציינו כי מחלוקות אישיות עמדו מאחורי הפיצול וכ־53% דיווחו כי חוסר יושר הביא לפירוד.

המשתתפים נשאלו גם על אודות הגורמים העיקריים שיכולים להכשיל שותפות עסקית: 90% ציינו חוסר תקשורת אישית בין שותפים, 89% ציינו "אגו" כגורם היכול להכשיל שותפות עסקית, 83% הציגו כי "חמדנות" היא גורם העלול להרוס שותפות עסקית, 76% ציינו כמות השקעה לא שווה של השותפים כסיבה לסכסוך בין השותפים וכ־69% ציינו אסטרטגיה מקצועית בעייתית (בסקר ניתן היה לבחור יותר מתשובה אחת, לכן הנתונים לא אמורים להסתכם ב־100%).

לרוב, סכסוכים בין שותפים הם קשים ומשפיעים על כולם: המשפחות, הספקים, העובדים וכל מי שבא במגע עם העסק. 
תוצאות הסכסוך, יכולות להיות לא רק פגיעה אנושה בעסק המשותף אלא גם נזק כלכלי לשותפים. לכן, חשוב מאוד לנהל סכסוך כזה בצעדים מדודים, תוך שקילת כל הסיכונים מבעוד מועד.

משמעות הדבר היא שככל שבחוזה השותפות יהיו יותר נקודות ויותר בהירות בנוגע לתפקידו ומקומו של כל אחד מהעוסקים בשותפות, כך יימנעו מחלוקות עתידיות. ובמילים אחרות - תכנון עסקי ומשפטי מושכל מראש והיערכות מחושבת חיוניים, אפוא, לשם מניעת סכסוכי ופירוקי שותפויות, בבחינת "הקדמת תרופה למכה". 

למשל: קביעה מראש - מי שותף שקט ומי פעיל? מי מוביל ומקבל החלטות? קביעת תגמול ותנאי העסקה לעובדים? יחסי הכוחות בין השותפים: גם אם מדובר בשותפות משפחתית - יש להקצות תפקידים ומשאבים לכל אחד מהשותפים. 

לשותפות עסקית יתרונות רבים, ביניהם: היעדר פורמליות, עלויות ניהול והקמה, חלוקה בנטל

מהם יתרונות השותפות העסקית?

לפי פקודת השותפויות, התשל"ה-1975, מדובר בסוג התאגדות ייחודי לניהול עסק.

יש מספר יתרונות בולטים בשותפות עסקית:

היעדר פורמליות: בניגוד לחברה, שם עבור כל החלטה יש צורך לעבור במספר צינורות, כגון: דירקטוריון, אסיפה כללית וכו' - הרי ששותפות עסקית קלה יותר לניהול ואינה רשמית כמו חברה. הכל גלוי בפני כולם, דינמי, דבר שמקל בבירור על ניהול העסק. 

חובת נאמנות ושקיפות: חובת השותפים היא להיות ישרים ונאמנים זה לזה, למסור לכל שותף חשבונות נכונים ומידע שלם בכל עניין הנוגע לשותפות וכן לנהל את הפעילות העסקית לתועלת משותפת. בכך מקנה החוק הגנה ותמריץ משפטי  להתנהל באופן ישר והגון עם יתר השותפים.

עלויות ניהול והקמה: בעלי חברה נדרשים לשלם אגרת רישום, בעוד שהתשלום עבור הקמת שותפות נמוך יותר באופן משמעותי.

רואה חשבון: בחברה חובה למנות רואה חשבון, בעוד שבשותפות עסקית זו לא חובה (אם כי כמובן מומלץ).

חלוקה בנטל: בשותפות עסקית, יכולים השותפים להחליט על חלוקה שונה בנטל, כולל שותפים מוגבלים באחריות, לעומת שותפים שאינם מוגבלים באחריות.

אחריות משותפת מול מוגבלת: שותפות עסקית מאפשרת צירוף שותפים בעלי יכולות שונות. השותפים חולקים את חוויית הבעלות בעסק, ביחד ו/או לחוד, הן ברמת הזכויות עליו והן ברמת החובות. כשם שהשותפים נהנים באופן שיוויוני מזכויות ורווחי השותפות, כך גם האחריות היא ביחד ו/או לחוד, ללא הגבלה עד לגובה חובות השותפות (להבדיל מחברה בע"מ הנהנית לרוב מעקרון האישיות המשפטית הנפרדת המקנה לבעלי מניותיה הגנה נרחבת מפני נושים ותשלומים בהם חבה). 

ההון האנושי מאפשר מגוון רחב של כישורים, שיבטיחו הצלחה של העסק, במיוחד לאור האמור לעיל: תחושת השותפות בבעלות - ולא רק תחושת עבודה בעסק. 

• בחברה להבדיל, עקרון האישיות המשפטית הנפרדת מקנה לא אחת הגנה רחבה לבעלי המניות מפני נושים ותשלומים בהם חבה החברה. 

רישום השותפות: שותפות תתקיים כישות משפטית לכל דבר ועניין, החל מהתאגדותה, גם אם לא התבצע רישום פורמלי אצל רשם השותפויות. כינונה של חברה, להבדיל, מתחיל עם רישומה אצל רשם החברות וקבלת תעודת התאגדות. 

לא מעט שותפויות עסקיות מתפרקות, בשלב מוקדם או קצר יחסית. בין הסיבות לכך, ניתן למנות: סכסוכים בין מספר שותפים, חילוקי דעות והשקפות מקצועיות, כלכליות, עסקיות וכו'

מהם חסרונות השותפות העסקית?

לא מעט שותפויות עסקיות מתפרקות, בשלב מוקדם או קצר יחסית. בין הסיבות לכך, ניתן למנות: סכסוכים בין מספר שותפים, חילוקי דעות והשקפות מקצועיות, כלכליות, עסקיות וכו'. זאת, בניגוד לניהול עסק באופן עצמאי או חברה, בה יש דרגים שונים שמקבלים החלטות ויש בה מנגנון קבלת החלטות סדור, לרבות בעניין פירוק החברה (ניתן לבצע פירוק מרצון או על ידי בית משפט). 

אם השותף אינו מוגבל, אלא שותף כללי, הדבר מעצים את הסיכוי להתגלעות סכסוכים עד כדי פירוק השותפות לחלוטין (שכן השותף אינו מוגבל בסכום כלשהו מכוחו יכול להיתבע). 

במקרים בהם הוקמו שותפויות עסקיות משפחתיות, נרשמו מקרים של נתק מוחלט מבני המשפחה וחילוקי דעות, שהתדרדרו עד כדי אלימות פיזית ותביעות הדדיות בבתי משפט. 

חסרון נוסף הוא חוסר יכולת של שותף בעסק להעביר את חלקו בניהול העסק לאדם אחר, אם לא קיבל את הסכמת שאר השותפים.

בנוסף, אורך חיי השותפות עלול להיות קצר יותר ביחס לחברה. עם השנים, ייתכן שחלק מהשותפים ירצו לפרוש מהשותפות. לעיתים, מותו של אחד השותפים יערים קשיים על המשך קיום השותפות. זאת, בניגוד לחברה שיכולה להתקיים לעד, כישות משפטית עצמאית ונפרדת.

ישיבת שותפים

לסיכום: שותפות עסקית יכולה להיות דרך מצוינת לניהול העסק. שותפות עסקית טומנת בחובה יתרונות רבים, שניתן ליישם ולהסדיר באמצעות הסכם שותפות משפטי, הנחשב קריטי למהלך התקין של העסק ולשקט התעשייתי, הנפשי ובעיקר המשפטי של כל השותפים.

מומלץ מאוד שבהסכם השותפות יהיה סעיף למינוי בוררות או גורם מפשר, במצבים בהם יתעוררו מחלוקות. זהו סעיף שיבטיח לכם שקט נפשי וימנע הגעה למקומות לא רצויים, מול השותפים שלכם או בני משפחה. למעשה, אם מדובר בשותפות משפחתית, יש לסעיף זה חשיבות כפולה ומכופלת, כדי לסייע בשמירה על תא משפחתי מאוחד, ללא משקעים.

• משרד עורכי דין לירן ינקוביץ מלווה שותפויות עסקיות ומשפחתיות בהקמה, ליווי וייעוץ משפטי שוטף, לרבות בעריכת הסכמי שותפויות וקביעת מנגנוני יישוב סכסוכים מושכל ומתוכנן בהתאם לצרכי הפירמה.

ליצירת קשר עם עו"ד ומגשר לירן ינקוביץ
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
פירוק שותפות הקמת שותפות
עו"ד לירן ינקוביץ

קבע פגישה עם
עו"ד לירן ינקוביץ

מנהל משרד בוטיק פרטי, העוסק בקשת רחבה של נושאים משפטיים בתחום מסחרי- אזרחי. תחום התמחות מרכזי של המשרד עוסק בדיני...

לפרופיל המלא