נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב

כמו בעסקים גם בחיים – תכנון לטווח רחוק הוא חשוב והכרחי

ייפוי כוח מתמשך, המהווה חלופה לאפוטרופסות, הוא כלי משפטי שנולד עם חקיקת תיקון 18 לחוק הכשרות והאפוטרופסות באפריל 2016. באופן טבעי, בתחילת הדרך נתפס ייפוי כוח מתמשך ככלי לקשישים או חולים, אך ממוצע הגילים יורד משנה לשנה. כל הפרטים בכתבה

כמו בעסקים גם בחיים – תכנון לטווח רחוק הוא חשוב והכרחי

ייפוי כוח מתמשך, החידוש החקיקתי, שטומן בחובו ערכים ומוסר, מתווה שינוי תודעתי וחברתי שמשנה את פני הזקנה בישראל. המחוקק זנח את הגישה הפטרנליסטית, שחייבה בכל מקרה של חוסר כשירות קוגניטיבית מינוי אפוטרופוס יחיד לחסוי, השולט בכל תחומי החיים של האדם החסוי ומקבל החלטות לטובת החסוי בהתאם לשקול דעתו.  

בתפיסת העולם  החדשה שמים במרכז את כיבוד רצונו של האדם ושיתופו בהחלטות הנוגעות אליו, במטרה לצמצם את הגבלת חירותו ולשמור על כבודו, ובכך מחזירים את השליטה והאוטונומיה לידי האדם.

לקריאה נוספת: עד 120 וכנראה גם אחרי: מה שחשוב לדעת על צוואה הדדית>>

האדם עורך המסמך, אשר מכונה "הממנה" קובע כיום, בעודו צלול ומתוך התבוננות רחבה צופה פני עתיד על חייו, מי ימונה כ"מיופה הכוח" (אחד או יותר) שיבצע בעבורו פעולות כשהוא לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו

מה זה בעצם ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי, שנערך בפני עו"ד שהוסמך לכך מטעם משרד המשפטים. מסמך זה מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לתכנן את עתידו למקרה שלא יוכל לקבל החלטות בעצמו.

האדם עורך המסמך, אשר מכונה "הממנה" קובע כיום, בעודו צלול ומתוך התבוננות רחבה צופה פני עתיד על חייו, מי ימונה כ"מיופה הכוח" (אחד או יותר) שיבצע בעבורו פעולות כשהוא לא יוכל לטפל בענייניו בעצמו עקב אבדן כשירות זמנית או קבועה, למשל עקב מחלה, זקנה או תאונה.

המסמך חל על שלושה סוגי עניינים: אישיים, רכושיים ורפואיים. ייפוי הכוח המתמשך מופקד באפוטרופוס הכללי. לאחר קבלת אישור הפקדה, המסמך נשאר רדום ולא נכנס לתוקף. ככל שייקבע באופן שהוגדר במסמך, שהאדם שערך אותו (הממנה) אינו יכול עוד לנהל את ענייניו, תינתן על ידי מיופי הכוח הצהרה מתאימה לאפוטרופוס הכללי ויתקבל בהתאם לכך אישור על כניסה לתוקף.

עריכת ייפוי כוח מתמשך מונעת מאבקים משפטיים מפלגים בשאלה מי ימונה לאפוטרופוס. הנחיות הממנה, שניתנו מבעוד מועד, מאחדות את חברי המשפחה סביב צרכיו בשעה שנזקק לעזרתם

מהן ההנחיות המקדימות?

באמצעות ההנחיות המקדימות, המהוות לב מסמך ייפוי הכוח המתמשך, יכול הממנה לממש עד לאחרית ימיו את זכות הבחירה איתה נולד.

בהנחיות המקדימות מפרט האדם הממנה את רצונו כיצד יהיה על מיופה הכוח לטפל בכל אחד מסוגי העניינים, לדוגמה: הנחיות למקום מגורים - בית אבות או בבית, בעניינים כספיים - טיפול בחשבונות בנק, השכרה או מימוש נכסים, הענקת מתנות וכו' ובעניינים רפואיים - הנחיות אילו סוגי טיפולים מסכים לקבל ואילו לא, ועוד.

באופן טבעי, מרבית ייפוי הכוח המתמשך שהופקדו מאז השינוי החקיקתי נערכו על ידי ממנים הנמנים על אוכלוסיית הגיל השלישי, שהיתה הראשונה לעשות שימוש במסמך המשפטי החדש. בעוד שבדרך כלל חיי האדם בגיל המבוגר יציבים בפאן המשפחתי והפיננסי, בפאן הרגשי מתעוררת חרדה מפני מחלות זיקנה, שעלולות לשלול מהאדם את יכולת התפקוד וזכות הבחירה.

עריכת ייפוי כוח מתמשך מונעת מאבקים משפטיים מפלגים בשאלה מי ימונה לאפוטרופוס. הנחיות הממנה, שניתנו מבעוד מועד, מאחדות את חברי המשפחה סביב צרכיו בשעה שנזקק לעזרתם. באמצעות ההנחיות המקדימות יכול הממנה להבטיח שמירה על אורחות חייו בהתאם לרצונו גם לאחר שהוא מאבד את צלילותו.

בנוסף, העובדה שמיופה כוח יוכל לשמש בתפקידו לאחר פטירת הממנה ועד למתן צו ירושה או צו קיום צוואה בעניינו (עד 90 יום לאחר המוות) מהווה אף היא יתרון חשוב, שכן היא מאפשרת למיופה הכוח להמשיך לפעול בחשבון הבנק של הממנה לצורך תשלום עבור מצבה, הוצאות קבורה והוצאות שוטפות, וחשבון הבנק לא נחסם עד לקבלת צו בעניין עזבונו.

להבדיל מאפוטרופוס שהינו ממונה יחיד ואינו בהכרח איש אמונו של האדם הנזקק לשירותיו, מיופה הכוח נבחר על ידי הממנה בזכות דמותו, כישוריו ויחסי האמון השוררים ביניהם - פרמטר חשוב מאוד כשמדובר במי שתפקיד בידיו את ניהול עסקיך

איך כל זה קשור לעסק שלך?

מסלול החיים אינו מובטח וידוע, ולעתים קרובות המעבר ממצב כשיר ללא כשיר (עקב ניתוח שהסתבך, שבץ, מחלה, תאונה וכו') הוא פתאומי ולא צפוי, וכך גם חוסר היכולת של האדם לקבל החלטות בריאותיות, פיננסיות, עסקיות, אישיות וכדומה. אצל איש עסקים שאורח חייו דינמי יש הרבה פרמטרים שעלולים לקרוס במצבי נבצרות ודורשים התייחסות.

בהיעדר ייפוי כוח מתמשך שנערך על ידי הממנה מבעוד מועד, תידרש פנייה לבית המשפט בבקשה למינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש ומדובר בפרוצדורה ארוכה וממושכת. עד למתן צו למינוי אפוטרופוס קיים פוטנציאל נזק ממשי, שכן לא ניתן לשרוד בעולם העסקים הדינאמי ללא יכולת לקבל החלטות מהר ולהגיב "בזמן אמת".

כמו כן, להבדיל מאפוטרופוס שהינו ממונה יחיד, שאינו בהכרח איש אמונו של האדם הנזקק לשירותיו, מיופה הכוח (אחד או יותר) נבחר על ידי הממנה בזכות דמותו, כישוריו ויחסי האמון השוררים ביניהם - פרמטר חשוב מאוד כשמדובר במי שתפקיד בידיו את ניהול עסקיך והדאגה לתלויים שלך. בנוסף, מיופה הכוח יפעל לשם הגשמת רצון הממנה בהתאם להנחיות המקדימות, בעוד שהאפוטרופוס פועל לטובת האדם עליו התמנה כפי שהיא נראית בעיני האפוטרופוס.

לקריאה נוספת: עורכים צוואה היום ודואגים לרווחת הקרובים לנו מחר>>

ראוי ורצוי שבעלי רכוש ובעלי עסקים והתחייבויות שונות יערכו ויפקידו לא יאוחר מגיל 50 ייפוי כוח מתמשך, שככל שייכנס לתוקף בעת מימוש מצבי חשיפה, ישמש "תכנית מגירה" יעילה ואפקטיבית

למה חשוב להקדים ולערוך ייפוי כוח מתמשך?

ממנה שנושא באחריות גדולה צריך להבין שיש אנשים, עסקים ושלוחים שתלויים בו - עליו לנקוט באחריות ולערוך ייפוי כוח מתמשך, שניתן לשינוי והתאמה בכל עת ובלבד שכשירותו לא נגרעה. לפיכך, ראוי ורצוי שבעלי רכוש ובעלי עסקים והתחייבויות שונות יערכו ויפקידו לא יאוחר מגיל 50 ייפוי כוח מתמשך, שככל שייכנס לתוקף בעת מימוש מצבי חשיפה, ישמש "תכנית מגירה" יעילה ואפקטיבית.

במסגרת ייפוי הכוח המתמשך יקבע איש העסקים את מיופי הכוח השונים שימונו לתחומים שונים ויגדיר את הסמכויות שלהם.  האפשרות לחלוקת תפקידים בין מיופי כוח שונים היא יתרון גדול במיוחד כשמדובר באנשי עסקים. ההנחיות המקדימות, אשר רוחו של הממנה נושבת מתוכן, יוצרות את ההתאמה המלאה לאדם, מצבו האישי, משפחתו, רכושו, תפקידיו, דמותו ולצרכיו בהתאמה לגילו.

בדומה לאפוטרופוס, מוסמך מיופה הכוח למנות שלוח לביצוע סמכויותיו, לרבות שלוח לפעולות משפטיות. סמכות זו מאפשרת לממנה הצעיר עריכת ייפוי כוח אופטימלי

מה הם היתרונות במינוי מיופה כוח?

ההנחיות המקדימות של הממנה ישמשו מעין מפת דרכים למיופי הכוח, ומטרתן להבטיח ניהול אפקטיבי של עסקיו וצמצום הפגיעה בהם בתקופה שלא יהיה כשיר לעשות זאת בעצמו.

בהנחיות המקדימות ייכללו: הנחיות לפעולות שיבוצעו, קביעת חובת פיקוח או ייעוץ מקצועיים בכל תחום רלבנטי, הבטחת סיפוק צורכי התלויים בו ועוד. למעשה, מדובר במינוי של ממלאי מקום שעומד לאיש העסקים במצב קיצוני של נבצרות, זמנית או קבועה, שיבצעו עבורו, בהתאם להנחיותיו הספציפיות ולעקרונות שהתווה, את הפעולות שלא יוכל לבצע עבור עצמו בעתיד.  

החוק נותן בידי הממנה הנושא באחריות כלים להסמיך את מיופה הכוח לפעול במישורים שונים על פי חוקים שונים, לדוגמה: טיפול במצרים פנסיוניים, גמל, השתלמות ועוד. כמו כן, בדומה לאפוטרופוס, מוסמך מיופה הכוח למנות שלוח לביצוע סמכויותיו, לרבות שלוח לפעולות משפטיות. סמכות זו מאפשרת לממנה הצעיר עריכת ייפוי כוח אופטימלי, בשים לב לתפקידים שעושה הממנה, חברות/ מניות בבעלותו, מוקדי אחריות שיש לקחת בחשבון, התחייבויות כספיות וחוזיות, שיעבודים, הלוואות, תקנונים של קרנות וקופות וקרנות פנסיה. יתרון נוסף במינוי מיופה כוח הוא שלהבדיל מאפוטרופוס שהתמנה בצו בית משפט, לא חלה על מיופה הכוח חובת הדיווח השנתית לאפוטרופוס הכללי, אף על פי שמיופה כוח משמש כ"אפוטרופוס למעשה".

בעת עריכת המסמך יש לממנה זכות לבחור את אופן הפיקוח המתאים לניהול ענייניו ו/או למשפחתו. לדוגמה, חובת יידוע בפעולות או החלטות מסוימות לאדם "מיודע" שזהותו נקבעה על ידי הממנה. ככל שיבחר, קיימת לממנה גם אפשרות לקבוע שמיופה הכוח יהיה כפוף לפיקוח האפוטרופוס הכללי.

החשיבות הרבה בהסדרת הנושא מבעוד מועד מתחדדת לאור העובדה שלעתים קרובות מידת המעורבות בעניינים כספיים או בהתנהלות מול הרשויות של בני הזוג של אנשי עסקים היא נמוכה במיוחד, ולא תמיד בני המשפחה יכולים ורוצים לנהל את עניינם.

בנוסף, איש העסקים צריך לקחת בחשבון שכל ייפוי כוח אחר (רגיל או נוטריוני, למעט מספר חריגים) מתבטל אוטומטית ברגע שהאדם עצמו מאבד את הכשירות. יתרונו של ייפוי כוח מתמשך הוא בכך שהוא תקף גם בגריעת כשרות, ללא צורך במינוי אפוטרופוס וללא מעורבות בית המשפט.

זהו, ללא ספק, המסמך המשפטי הטוב ביותר שנערך מתוך בחירה, המארגן ומרשת את כל מהלך החיים של האדם בצורה המבוקרת והטובה ביותר במסגרת ההנחיות המקדימות, למקרה שהאדם ייפול לסיטואציה קשה של נבצרות זמנית או קבועה

מבט לעתיד

מאז השינוי החקיקתי נמצא הנושא בהתהוות, וכעו"ד המוסמכת מטעם האפוטרופוס הכללי לעריכת המסמך, אני מרגישה שחבריי לתחום ואנוכי עוסקים בהרחבת התודעה הציבורית ובסלילת הדרך לעתיד.

לא בכדי קבע המחוקק את גיל 18, בו מתחולל שינוי במסלול החיים, כגיל הכשירות לעריכת ייפוי כוח מתמשך. חובת הגיוס הקבועה בחוק שירות ביטחון מסמלת את יציאת הנער מהמסגרת ההורית בה היה נתון, אל המסגרת הצבאית והפיכתו לאדם בוגר, שנדרש לקבל החלטות עצמאיות שעלולות לחשוף אותו לסיכון ולחוסר ודאות. לכן, לא אתפלא אם בעתיד תהפוך חתימה על ייפוי כוח מתמשך לחלק מתהליך הגיוס לצבא ו/או למשטרה. בנוסף, השרשת התודעה החדשה והדגשת אחריות הממנה תחדד, שלא ניתן לצפות את מסלול החיים הדינאמי ותדגיש את חשיבות עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך ונחיצותו לכל אדם הנושא באחריות. 

זהו, ללא ספק, המסמך המשפטי הטוב ביותר שנערך מתוך בחירה, המארגן ומרשת את כל מהלך החיים של האדם בנושאים השונים בצורה המבוקרת והטובה ביותר במסגרת ההנחיות המקדימות, למקרה שהאדם ייפול לסיטואציה קשה של נבצרות זמנית או קבועה. למעשה, אני סבורה שראוי שייפוי כוח מתמשך יהיה אחד המסמכים שיערכו כשגרה במסגרת התכנון הכלכלי של העתיד כגון צוואה וביטוחים, וזהו גם המסמך שככל שיופעל, יהיה ככל הנראה הראשון בזמן.

משרד עורכי דין רונית מינטוס, עו"ד ומגשרת, מתמחה בדיני משפחה, ייפוי כוח מתמשך ועריכת צוואות 

ליצירת קשר עם עו"ד נוטריון ומגשרת מינטוס רונית
done פנייתכם התקבלה! אנו ניצור קשר בקרוב
האם מאמר זה עזר לך?
אנשים דירגו ()
אפוטרופוס עריכת צוואה ייפוי כח מתמשך
עו"ד ומגשרת רונית מינטוס

קבע פגישה עם
עו"ד ומגשרת רונית מינטוס

רונית מינטוס הינה עורכת דין, נוטריון ומגשרת בהוד השרון מזה 25 שנה. משרד בוטיק המלווה משפחות בתחנות החיים: עסקאות נדל"ן...

לפרופיל המלא