• 24 בדצמבר 2012

    קבלת תעודת יושר בארץ אחרי הרשעה בעבירה פלילית בחו"ל

    אדם שהורשע בעבירה פלילית בחו"ל יכול לקבל תעודת יושר בארץ?

    24 בדצמבר 2012