• 21 ביולי 2015

    שוטרים לקחו ת.ז. אבל לא הוזמנו לתחנת משטרה

    הזמינו לי ולחבר משטרה והשוטרים כתבו את התעודת זהות שלנו אבל לא לקחו אותנו לתחנת משטרה הם שיחררו אותנו הביתה. יש לנו רישום פלילי?

    21 ביולי 2015