• 13 בינואר 2013

    בעיה לקבל תעודת יושר

    אני צריך להביא למקום עבודה חדש תעודת יושר. אמרתי שאין לי עבר פלילי. לפני כמה שנים פתחו לי תיק על החזקת סמים קלים ואחר כך סגרו בגלל מחסור בראיות. האם תהיה לי בעיה להוציא תעודת יושר??

    13 בינואר 2013