ביטול רישום משטרתי של תיקים סגורים - פורום מחיקת רישום פלילי

שאלה חדשה
 • שירה

  נשלח ע"ישירה 00:30, 12 באוקטובר 2014

  שלום רב, לפיו מספר ימים נודע לי שהוחלט לגנוז את התיק שלי מחוסר עניין . אלא שאני מועמדת למשרה בשירות המדינה ועל כן צריכה שהרישום יימחק כמה שיותר מהר. רציתי לשאול האם בבקשה כזו שמוגשת ע״י עו״ד חשנו גם סיכון מסויים שפתאום הפרקליטות תחליט לא רק על אי מחיקת הרישום הפלילי אלא גם על פתיחת התיק והגשת כתב אישום? או שהסיכון היחיד הכרוך בבקשה כזו היא שהרישום יישאר על כנו וגם התיק ייוותר סגור רק מחוסר עניין? ואיך ניתן לזרז את מתן ההחלטה אם העניין בהול לתוך עבודה? תודה מראש .

  השב
 • 07:39, 11 בנובמבר 2014

  שלום שירה,
  מאחר ורק לפני זמן קצר, לדברייך, הוחלטת לסגור את התיק בעילת חוסר עניין לציבור קיים חשש כי התובע יחליט לשנות את החלטתו. לפיכך יש להיוועץ בעו"ד פלילי על פי נסיבות המקרה.

  בהתאם לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשל"א-1981, ותקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), התשס"ט- 2009, רשאי כל אדם לפנות למשטרה בבקשה לבטל רישומי תיקים סגורים, ובסמכות ראש האגף לחקירות ולמודיעין וראש מדור מידע פלילי, להורות על ביטול הרישומים הללו, בכפוף לעמידה בתנאים ואמות המידה המפורטים בחוק, בתקנות ובנהלים.

  כאמור, לא חייבים להשלים עם התוצאות הפוגעניות של הרישום המשטרתי. כאשר מדובר בתיק חקירה סגור, קיימים כיום 3 מסלולים למחיקת הרישום המשטרתי, ולטיהור מלא של שמו של אותו אדם, ששמו הוכתם.

  • ההחלטה באיזה מסלול מבין שלושת המסלולים יש לבחור, צריכה להתקבל על בסיס ייעוץ משפטי, תוך בחינת נסיבותיו המיוחדות של כל מקרה ומקרה.

  • ואלו שלושת המסלולים למחיקת רישום משטרתי בגין תיק חקירה סגור:

  ◦ ניתן להגיש בקשה מנומקת בכתב לשנות את עילת סגירת התיק ל"חוסר אשמה" שכן על פי מצוות המחוקק, תיק שנסגר בשל חוסר אשמה, יימחק רישומו מרישומי המשטרה. מובן שבקשה מסוג זה נשענת על ניתוח משפטי של הראיות שנאספו במסגרת החקירה ולעיתים, אף על ראיות הגנה שנאספו לצורך הבקשה.

  ◦ ניתן לפנות בבקשה מנומקת בכתב למדור רישום פלילי במטה הארצי של משטרת ישראל. ביטול רישום משטרתי לפי מסלול זה מוסדר בתקנות המרשם הפלילי ותקנת השבים (אמות מידה לביטול רישומי משטרה), תשס"ט -2009.

  ◦ ניתן לפנות לראש אגף חקירות והמודיעין במשטרת ישראל או קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שהוא הסמיך לכך בבקשה מנומקת בכתב למחוק את הרישומים בגין תיקי חקירה סגורים.

  לא ניתן לפעול בבהילות כי הפעולה הזו כרוכה בקבלת החלטה ע"י הגורמים המוסמכים ובדך כלל זה לוקח כמה חודשים.

  בברכה

  עו"ד פלילי יאיר רגב

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד נדב גרינוולד

מנהל הפורום: עו"ד נדב גרינוולד

סנגור פלילי וחבר הפורום הפלילי של לשכת עורכי הדין בישראל ובעל היתר לייצג חשודים ונאשמים בפני בתי הדי
למידע נוסף

077-6670423 חיוג
הודעה

הרישום הפלילי הוא אחד מסימני הזהות של כל אזרח במדינה. אזרחים רבים אוחזים ברישום פלילי אשר מונע מהם מקומות עבודה ופרנסה, פוגע בשמם הטוב וביחס החברה אליהם.

במקרים רבים הרישום הפלילי נובע מהרשעות ישנות ו/או תיקים שנסגרו בעילות של חוסר ראיות או חוסר עניין לציבור. כמו כן, חשודים בפלילים בעבירות מסוג פשע מקבלים כיום הודעה לפי סעיף 06 א' המאפשרת להם לקיים הליך שימוע על מנת לשכנע להימנע מהגשת כתב אישום נגדם.

בכל אלה יעסוק הפורום במטרה לתת מענה בנושאים כה חשובים הנוגעים כמעט לכל אחת ואחד.