• 25 במרץ 2015

    של"צ ללא הרשעה על הזנחת נשק

    הוגשה תביעה על הזנחת נשק שהסתיימה עם של"צ ללא הרשעה.
    האם נחשב רישום פלילי או משטרתי והאם ניתן למחוק

    25 במרץ 2015