• 4 בספטמבר 2013

  שכר דירה לאחר פרידה

  בני זוג נפרדו והאשה ממשיכה לגור בדירתם המשותפת. הגבר עזב מרצונו אבל גם בהסכמת אשתו. האם על האשה לשלם דמי שכירות לגבר?
  הרי סעיף 33 לחוק המקרקעין קובע במפורש: שותף שהשתמש במקרקעין משותפים חייב ליתר השותפים, לפי חלקיהם במקרקעין, שכר ראוי בעד השימוש."
  האם ישנה פסיקה בנושא זה?

  4 בספטמבר 2013
 • 8 באוקטובר 2013

  שכר דירה לאחר פרידה

  א מהמרכז שלום!
  "דירת מגורים של בני זוג (תיקון מס' 17) תשנ"ה-1995
  40א. (א) החליט בית המשפט לפי סעיף 40, על פירוק השיתוף במקרקעין משותפים שהם דירה של בני זוג המשמשת להם למגורים, בדרך של מכירה, לא יורה על ביצועה והמכירה תעוכב, כל עוד לא נוכח בית המשפט כי לילדי בני הזוג הקטינים ולבן הזוג המחזיק בהם, יחדיו, נמצא הסדר מגורים אחר המתאים לצרכיהם, לרבות הסדר ביניים למגורים זמניים המתאים לצרכיהם, לתקופה שיקבע."
  זהו הסעיף המתייחס לדירת בני זוג בחוק המקרקעין. אני ממליצה לך לפנות לייעוץ משפטי מתאים שייבחן את המקרה שלך .
  בהצלחה!

  8 באוקטובר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?