• 12 בדצמבר 2012

  תקנון

  האם כל מקום עבודה מחוייב לפרסם תקנון למניעת הטרדה מינית? מה קורה כשלא מפרסמים?

  12 בדצמבר 2012
 • 20 בדצמבר 2012

  תקנון

  מעיין שלום,
  רק מקום עבודה המעסיק למעלה מ- 25 עובדים חייב בפרסום תקנון.
  במידה ואינו מפרסם אזי הוא אחראי מבחינה אזרחית ופלילית (קנס).

  בברכה,

  20 בדצמבר 2012
 • 12 בדצמבר 2012

  תקנון

  מעיין שלום,
  תקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעביד) מסדירות את נושא אחריות המעביד.
  רק מעביד שמעסיק מעל 25 עובדים מחוייב בפירסום תקנון למניעת הטרדה מינית.

  מעסיק שמעסיק פחות מ- 25 עובדים צריך להביא לידיעת עובדיו את האיסור על הטרדה מינית ועליו להבהיר את הוראות החוק למניעת הטרדה מינית.

  לפי החוק למניעת הטרדה מינית, מעביד שלא מפרסם תקנון אחראי הן בגין עוולה אזרחית שעלולה להיגרם והן בקנס כספי.

  בברכה,

  12 בדצמבר 2012
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?