משפטי– זאפ
משפטיפליליםעבירות סמיםמדיניות אי ההפללה של משתמשים בקנאביס - כל האמת

מדיניות אי ההפללה של משתמשים בקנאביס - כל האמת

שמעתם שהממשלה שינתה את מדיניות האכיפה כלפי משתמשים בקנאביס, אבל גם שהמשטרה עדיין פועלת כנגד המשתמשים? מבולבלים? בואו נעשה קצת סדר

26.04.18
תאריך עדכון: 26.04.18
6 דק'
מדיניות אי ההפללה של משתמשים בקנאביס - כל האמת

ב-5.3.2017 החליטה הממשלה (החלטה מס' 2474) לאשר ולאמץ את המלצות מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים, בנוגע לשינוי מדיניות האכיפה כלפי משתמשי קנאביס. מרגע פרסום ההחלטה נוצר בלבול גדול הן בקרב המשתמשים שהבינו (בטעות) שמעתה מותר להם לצרוך קנאביס, והן בקרב רשויות האכיפה שלא קיבלו הנחיות חדשות ולכן ממשיכות לאכוף את השימוש כפי שהיה עד כה. 

נכון להיום החוק לא שונה ובהתאם לפקודת הסמים המסוכנים החזקה של קנאביס לצריכה עצמית היא עבירה מסוג עוון שהעונש בגינה הוא עד 3 שנות מאסר

מחלוקת הקנאביס

בשנים האחרונות גוברת בישראל המחלוקת לגבי איסור השימוש בסם מסוג קנאביס, ובעניין האכיפה כלפי המשתמשים בו. המתנגדים לאיסור טוענים שהקנאביס הוא סם שאינו גורם נזק אלא אף להיפך, שזהו סם בעל השפעה ממתנת. קיימות קבוצות נרחבות שתומכות בטענה זו וישנם אף חברי כנסת שאמרו לא פעם שהם עצמם צרכו קנאביס. 

עם זאת, נכון להיום החוק לא שונה ובהתאם לפקודת הסמים המסוכנים החזקה של קנאביס לצריכה עצמית היא עבירה מסוג עוון שהעונש בגינה הוא עד 3 שנות מאסר. 

נוצר מצב אבסורדי בו המשטרה משקיעה משאבים אדירים כדי לאכוף את החוק, המערכת המשפטית שעמוסה גם כך, מוצפת בכתבי אישום כנגד אנשים שהשתמשו בקנאביס לצריכה עצמית וככל שגדל השיח החברתי בנושא, גדלה המחלוקת ואיתה גדל גם הפער בין המצב בשטח לנורמות המשפטיות.

הממשלה הבינה, כי יש לבחון מחדש את מדיניות האכיפה ומינתה ועדה מיוחדת לבחינת הנושא ולגיבוש המלצות. בינואר 2017 הגיש מנכ"ל המשרד לביטחון הפנים את המלצות הועדה שקבעה כי לאחר בחינה ממושכת ועל בסיס מסקנות חברי הצוות, ההמלצה היא לשנות את המדיניות הקיימת. המלצה שכאמור אושרה ואומצה על ידי הממשלה במרץ 2017. החלטת הממשלה לא קבעה עדיין את מנגנון האכיפה החדש שיופעל, ולכן בפועל ההחלטה טרם מיושמת וזהו המקור לבלבול הגדול שנוצר. 

ע"פ מדיניות האכיפה החדשה - משתמש שייתפס פעם ראשונה ויודה בביצוע העבירה - יקבל קנס בגובה של 1,000 שקלים והעבירה לא תופיע ברשימת התיקים הסגורים שבמרשם הפלילי 

מהי מדיניות האכיפה החדשה שאושרה ע"י הממשלה?

ע"פ ההחלטה, מדיניות האכיפה תהיה מדורגת ושונה בין בגירים לקטינים:

מדיניות האכיפה כלפי בגירים

(1) משתמש שייתפס פעם ראשונה ויודה בביצוע העבירה - יקבל קנס בגובה של 1,000 שקלים והעבירה לא תופיע ברשימת התיקים הסגורים שבמרשם הפלילי.

(2) משתמש שייתפס בפעם השנייה ויודה בביצוע העבירה - יקבל כפל קנס (2,000 שקלים) והעבירה לא תופיע ברשימת התיקים הסגורים שבמרשם הפלילי.

(3) משתמש שייתפס בפעם השלישית - תיפתח נגדו חקירה, וככל שיימצאו ראיות לביצוע עבירה ויוחלט שאין לסגור את התיק מחוסר עניין לציבור, יועבר התיק ליחידת הסדר מותנה בחטיבת התביעות במשטרת ישראל בכפוף לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב, התשמ"ב-1982). תיק שייסגר בהסדר מותנה יופיע ברשימת התיקים הסגורים שבמרשם הפלילי כ-"סגירה בהסדר (מותנה)".

(4) משתמש שייתפס בפעם הרביעית ומעלה - יתנהל נגדו הליך פלילי, שבמסגרתו רשאית המשטרה לפעול לפי שיקול דעתה.

קטין שייתפס בפעם ראשונה - יתנהל נגדו הליך של טיפול מותנה שבמסגרתו יופנה הקטין לטיפול בשירות מבחן ומבלי שישאר לו רישום פלילי

מדיניות האכיפה כלפי קטינים

(1) קטין שייתפס בפעם ראשונה - יתנהל נגדו הליך של טיפול מותנה שבמסגרתו יופנה הקטין לטיפול בשירות מבחן ומבלי שישאר לו רישום פלילי. 

(2) קטין שייתפס בפעם שנייה - תיפתח חקירה בעניינו, וככל שיימצאו ראיות לביצוע עבירה ויוחלט שאין לסגור את התיק מחוסר ענין לציבור, יועבר התיק לטיפול מותנה וקצין המשטרה הוא זה שיחליט בדבר הרישום הפלילי.

(3) קטין שייתפס פעם שלישית ומעלה - יופנה להליך פלילי, שבמסגרתו רשאית המשטרה לפעול לפי שיקול דעתה (תוך ההתייעצות עם שירות מבחן לנוער).

 החלטת הממשלה אינה מתירה את השימוש בסם מסוג קנאביס. בניגוד למקובל במדינות אחרות, אין לגליזציה והסם עדיין אסור לשימוש

משמעות החלטת הממשלה

בניגוד למה שרבים נוטים לחשוב, חשוב מאוד להבין כי החלטת הממשלה אינה מתירה את השימוש בסם מסוג קנאביס. בניגוד למקובל במדינות אחרות, אין לגליזציה והסם עדיין אסור לשימוש. ההחלטה נוגעת רק לשינוי מדיניות האכיפה שהיתה נהוגה עד כה, מתוך מגמה להקל את האכיפה ולא להכתים את צרכני הקנאביס ברישום פלילי. 

עד היום, טרם גובשו הקריטריונים ודרכי האכיפה, ולכן בפועל, החלטה זו אינה מיושמת והמשטרה ממשיכה לאכוף את החוק כרגיל

המצב בפועל באשר לשימוש בקנאביס

הממשלה אמנם החליטה לקבל את מסקנות הועדה, אך מאז שהתקבלה ועד היום, טרם גובשו הקריטריונים ודרכי האכיפה, ולכן בפועל, החלטה זו אינה מיושמת והמשטרה ממשיכה לאכוף את החוק כרגיל. 

חשוב מאוד, כי משתמש שנתפס ע"י המשטרה בגין צריכה עצמית של קנאביס והוגש נגדו כתב אישום, יפנה לייעוץ משפטי אצל עו"ד שמכיר היטב את הנושא וידע להילחם על זכויותיו 

אז מה עושים עד שההחלטה תיושם בפועל?

ראשית, כאמור חשוב לא להתבלבל ולהבין שהשימוש בקנאביס אסור על פי חוק. 

עם זאת חשוב מאוד, כי משתמש שנתפס ע"י המשטרה בגין צריכה עצמית של קנאביס והוגש נגדו כתב אישום, יפנה לייעוץ משפטי אצל עו"ד שמכיר היטב את הנושא וידע להילחם על זכויותיו ולעמוד על כך שביהמ"ש לא יתעלם מהחלטת הממשלה. 

כך למשל טיפלה הח"מ בתיק של אדם ללא עבר פלילי, שכתב האישום המקורי נגדו היה בגין גידול סם, והח"מ פעלה לשינוי כתב האישום לאחזקה לצריכה עצמית (עוד לפני החלטת הממשלה). הנאשם הועמד לדין, נשלח לתסקיר שירות מבחן וסוכם שאם המלצות התסקיר תהיינה חיוביות, לא תהיה הרשעה פלילית. התסקיר לא בא בהמלצה טיפולית והמליץ על  עונש מאסר על תנאי, ומשכך, עמדה התביעה על דרישתה שהנאשם יורשע. בינתיים, התקבלה החלטת הממשלה בנוגע לשינוי מדיניות האכיפה ולאורה טענה הח"מ בפני ביהמ"ש, כי לא ייתכן שמצד אחד הממשלה מחליטה על מדיניות אי הפללה ומצד שני התביעה, שהיא למעשה זרוע של הרשות המבצעת, עומדת בתוקף על הרשעה  פלילית. השופט קיבל טענה זו, וקבע שאכן מדובר באי הגינות, שאין בנסיבות אלה מקום להרשיע הנאשם והסתפק בעונש כספי ללא הרשעה בצד התחייבות להימנע מעבירה.

המשטרה בדרך

לסיכום ניתן לומר, כי יש שינוי של מדיניות באופק. הממשלה אימצה את המלצות הועדה בנוגע למדינות האכיפה כלפי משתמשי קנאביס, אבל ההחלטה טרם מיושמת בפועל ולכן חשוב להכיר את הזכויות, וגם לכשתיושם אין משמעות הדבר כי השימוש בקנאביס יהיה חוקי. 

 

* הכותבת היא עו"ד פלילית


** השתתפה בהכנת הכתבה: יערית טרבלסי, כתבת זאפ משפטי

מירב נוסבוים - משרד עורכי דין

מירב נוסבוים - משרד עורכי דין

עורכת דין מירב נוסבוים, בוגרת הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב בשנת 1995. משנת 2000 מנהלת עו"ד נוסבוים משרד עצמאי בכפר סבא המתמחה בתחום הפלילי בכלל ובייצוג קטינים ובני נוער בפרט. עו"ד נוסבוים טיפלה בתיקים רבים של עבירות אלימות קשות, עבירות סמים, עבירות מין, רכוש, עבירות מרמה ועבירות צווארון לבן.

פלילי, עבירות רכוש, עבירות סמים, ייצוג קטינים, עבירות אלימות, עבירות מין, חקירה ומעצר

האם מאמר זה עזר לך?

צרו קשר
שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה
מירב נוסבוים - משרד עורכי דין

לקבלת ייעוץ מעורך דין השאירו פרטים

שם*
אימייל*
טלפון*
סיבת הפנייה