Zap Mishpati Logo. Darck blue square with 2 fingers as if walking

פשיטת רגל

הפטר בהוצאה לפועל לחייב מוגבל באמצעים -  הלכה למעשה
חוק השמיטה - מחיקת חובות לחייבים מוגבלים באמצעים
מזונות ופשיטת רגל - מה קורה לחוב המזונות?
מדריך ליציאה מהחובות - איחוד תיקים או פשיטת רגל?
פשיטת רגל: מה עובר על חייב שיורד מנכסיו?
רפורמה בהליכי פשיטת רגל - טובה לחייבים וגם לנושים
הסדר נושים לפי 19א לפקודה - רגע לפני הליך פשיטת רגל
כיצד מגישים בקשה להפטר ומחיקת חובות תוך 24 שעות?
כיצד מוחקים חובות ומבטלים עיקולים ב-24 שעות?