לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
ירון

פנסיה משתי קופות ?

שלום רב אני עובד במקום מסודר 23 שנה,מופרשת לי פנסיה לקרן מקפת הישנה. בתקופת שנים סוף 93 עד אמצע 94 (כ 4 חודשים) פוטרתי ולאחר תקופה זו חזרתי לאותו מקום עבודה. משכתי את כספי הפיצויים והחברה בה אני עובד לא משכה את כספי תגמולי המעביד. בשנת 2007 החברה החליטה שאם אני אחזיר את החלק שמשכתי מקרן הפנסיה היא לא תמשוך את חלקה. החזרתי את כספי הפיצויים אבל הם הופקדו לקרן פנסיה החדשה מכיוון שהישנה סגורה. ההפקדות החודשיות שלי ממשיכות לקרן הישנה והחדשה יש בה רק את ההפקדה של הפיצויים. שאלתי בבוא הזמן בגיל 67 איך מתבצע תשלום הפנסיה משתי הקופות (האם נשמר הוותק של השנים) ? האם יש משמעות לפרישה מוקדמת (פנסיה מוקדמת) ? בתודה מראש ירון

עו"ד אבנר בן חיון

ירון שלום זכויות בקרן פנסיה קבועות בתקנון הקרן כפי שהוא מעת לעת. הנוסח הקובע הוא הנוסח של התקנון בעת קרות האירוע המזכה. ככלל משיכת כספים מקרן פנסיה וותיקה שבהסדר (לאחר המועד הקובע הגדרתו בתקנון האחיד) (קרנות פנסיה ותיקות שאינן מאוזנות אקטוארית- המנוהלות כיום תחת 'המנהלת'- עמיתים) ובכללן קרן הפנסיה מקפת הוותיקה, מפסיקה זכאות לקבלת קצבת זקנה. ראה לענין זה תקנה 9 בפרק ה' בתקנון האחיד החל בקרן הפנסיה מקפת הוותיקה - מצ"ב קישור לנוחותך - http://www.amitim.com/ לכן שאלה בכלל אם תקום לך זכאות לקבלת קצבה מקרן הפנסיה מקפת הוותיקה לאור משיכת כספי הפיצויים. בענין זה מומלץ לפנות באופן מיידי ל'קרן הפנסיה מקפת הוותיקה ולקבל הבהרה מהם באם תקום לך זכאות לפנסיה על סמך הזכויות שהיו לפני המשיכה של כספי הפיצויים. לשאלתך השניה - מה היחס בין שתי הקרנות - לענין קבלת קצבה- נציין כי בין מקפת הוותיקה לבין מקפת החדשה (המנוהלת כיום תחת חברת מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ)- אין כל קשר למעט השם ההיסטורי. מדובר בשתי יישויות משפטיות נפרדות לחלוטין המנוהלות על ידי גופים שונים ועם תקנונים שונים לחלוטין. מקפת הוותיקה הינה קרן פנסיה וותיקה עם מנגנון צבירת זכויות שונוה מזה של קרן פנסיה חדשה כדוגמתה קרן הפנסיה החדשה- "מגדל מקפת אישית". בנוסף, אין אפשרות להעברת כספים מקרן הפנסיה הוותיקה לקרן הפנסיה החדשה (כפי שקיימת אפשרות להעברת כספים בין קרנות פנסיה חדשות לבין עצמן ובקשר עם קרנות וותיקות- שבהסדר- קיים מנגנון לרציפות זכויות). כך שככל הנראה תהיה זכאי לקבלת פנסיה מכל קרן בנפרד בהתאם לזכאות, ככל שקיימת, בהתאם לתקנון הקרן כפי שיהיה בעת היציאה לפנסיה. לענין פנסיה מוקדמת (כוונתך ככל הנראה יציאה לפנסיה מוקדמת ממקום העבודה תוך קבלת פנסיה מהמעביד ורכישת זכויות פנסיה על ידי המעביד לתקופה שבין היציאה לפנסיה ממוקדמת לבין המועד לקבלת פנסת זקנה מהקרן), ענין זה אינו נוגע לקרנות הפנסיה והוא נעשה בהסכם שמחוץ לתקנוני קרן הפנסיה. בהצלחה ובברכה, אבנר בן חיון, עו"ד

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום קופות גמל ופנסיה