קופת גמל - פורום קופות גמל ופנסיה

שאלה חדשה
 • יואב

  נשלח ע"ייואב 18:21, 13 באוקטובר 2013

  אמר שבמועד הפרישה יש לי 300 אלף ש"ח בקופת גמל לא משלמת (כספי תגמולים) , ושאני מקבל קצבה מעל המינימום מקרן פנסיה . האם אוכל למשוך את הכסף ישירות מקופת הגמל באופן הוני ? או שצריך להעביר אותו לקופה משלמת ? האם יהייה עלי לשלם מס הכנסה על הסכום שצבור בקופת הגמל ? אם כן באיזה שיעור ולפי מה נקבע השיעור ? תודה

  השב
 • 10:13, 14 באוקטובר 2013

  יואב שלום
  אם מדובר על קופת גמל לתגמולים (היינו כספים שהופקדו עד ליום 31/12/2007) להלן: כללי המשיכה:?
  א . כספי תגמולים שהופקדו עד לתאריך 1.1.05
  1 . בהגיע לגיל 60 אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
  2 . אם פרש העמית ממקום עבודה ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה.
  3 . כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל להיות עצמאי.
  4 . כעבור 13 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש שבו אין מפרישים עבורו כספים לקופת תגמולים לקצבה.
  ב . כספי תגמולים שמקורם בהפקדות החל מיום 01.01.05 ועד ליום 31.12.07 ניתנים למשיכה בגיל 60 אם עברו 5 שנים מיום ההפקדה הראשונה
  באותו חשבון.

  אם מדובר על כספים שהופקדו החל מיום 1/1/2008, אזי בהנחה שקיימת לך קצבה העולה על סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בחק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (להלן: "חוק קופות הגמל"), הרי שסעיף 23 (א)(1)(ב) לחוק קופות הגמל קובע כי משיכה של כספים מהסוג המתואר על ידך תיעשה רק בדרך של העברתם לקופ"ג משלמת לקצבה.

  לכלל זה יש חריג ולפיו ניתן יהיה למשוך את הכספים מקופת הגמל עצמה- אם מתקיימים כל התנאים שלהלן:- 1. העמית הגיע לגיל פרישה כמשמעו בחוק גיל פרישה; 2. סך הכספים בחשבונותיו של העמית בקופות גמל לקצבה, משלמות ושאינן משלמות (למעט קרן פנסיה ותיקה), נמוך מסכום הצבירה המזערי (80,000 ₪ צמוד למדד מרס 2008); 3.לא משולמת לעמית קצבה מקופת גמל משלמת (למעט קרן פנסיה ותיקה); 4.אם משולמת לו קצבה כאמור, בתנאי שסך הקצבאות (למעט מקרן פנסיה ותיקה) עולה על סכום הקצבה המזערי (3,850 ₪ צמוד למדד מרס 2008).

  הואיל והתיאור של העובדות על ידך אינו מתקיים בתנאים האמורים- החריג לא יחול

  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד אבנר בן חיון

מנהל הפורום: עו"ד אבנר בן חיון

בעל נסיון והתמחות מיוחדת בתחום קרנות הפנסיה וקופות הגמל והביטוח. עו"ד בן חיון שימש כיועץ משפטי של מב
למידע נוסף

03-9105770 חיוג
הודעה

פורום קופות גמל ופנסיה נועד לציבור הרחב על מנת ליתן מענה ראשוני וכללי בלבד לשאלות בתחום החסכון הפנסיוני בקופות גמל ובקרנות פנסיה.

האמור בפורום זה אינו בגדר המלצה ואין לראות בו יעוץ משפטי או יעוץ או שיווק השקעות או ייעוץ או שיווק פנסיוני אלא נועד להבהרה ולהסבר בלבד.  

האמור בפורום זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי פרטני ליעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות ו/או שיווק פנסיוני אישי על פי צרכיו הספציפיים של כל פונה ומנהל הפורום אינו אחראי לתוצאות השימוש בהן.