open the search panel
close the search panel חפש

עורכי דין לפי תחום

  פורומים

   לדעת יותר - מדריכים משפטיים

    משרדי עורכי דין

     • 13 באוקטובר 2013

      קופת גמל

      אמר שבמועד הפרישה יש לי 300 אלף ש"ח בקופת גמל לא משלמת (כספי תגמולים) , ושאני מקבל קצבה מעל המינימום מקרן פנסיה . האם אוכל למשוך את הכסף ישירות מקופת הגמל באופן הוני ? או שצריך להעביר אותו לקופה משלמת ?
      האם יהייה עלי לשלם מס הכנסה על הסכום שצבור בקופת הגמל ? אם כן באיזה שיעור ולפי מה נקבע השיעור ?

      תודה

      13 באוקטובר 2013
     • 14 באוקטובר 2013

      קופת גמל

      יואב שלום
      אם מדובר על קופת גמל לתגמולים (היינו כספים שהופקדו עד ליום 31/12/2007) להלן: כללי המשיכה:?
      א . כספי תגמולים שהופקדו עד לתאריך 1.1.05
      1 . בהגיע לגיל 60 אם העמית פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות.
      2 . אם פרש העמית ממקום עבודה ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה.
      3 . כעבור 6 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל להיות עצמאי.
      4 . כעבור 13 חודשים ממועד עזיבת העבודה, אם העובד החל לעבוד במקום עבודה חדש שבו אין מפרישים עבורו כספים לקופת תגמולים לקצבה.
      ב . כספי תגמולים שמקורם בהפקדות החל מיום 01.01.05 ועד ליום 31.12.07 ניתנים למשיכה בגיל 60 אם עברו 5 שנים מיום ההפקדה הראשונה
      באותו חשבון.

      אם מדובר על כספים שהופקדו החל מיום 1/1/2008, אזי בהנחה שקיימת לך קצבה העולה על סכום הקצבה המזערי כהגדרתו בחק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (להלן: "חוק קופות הגמל"), הרי שסעיף 23 (א)(1)(ב) לחוק קופות הגמל קובע כי משיכה של כספים מהסוג המתואר על ידך תיעשה רק בדרך של העברתם לקופ"ג משלמת לקצבה.

      לכלל זה יש חריג ולפיו ניתן יהיה למשוך את הכספים מקופת הגמל עצמה- אם מתקיימים כל התנאים שלהלן:- 1. העמית הגיע לגיל פרישה כמשמעו בחוק גיל פרישה; 2. סך הכספים בחשבונותיו של העמית בקופות גמל לקצבה, משלמות ושאינן משלמות (למעט קרן פנסיה ותיקה), נמוך מסכום הצבירה המזערי (80,000 ₪ צמוד למדד מרס 2008); 3.לא משולמת לעמית קצבה מקופת גמל משלמת (למעט קרן פנסיה ותיקה); 4.אם משולמת לו קצבה כאמור, בתנאי שסך הקצבאות (למעט מקרן פנסיה ותיקה) עולה על סכום הקצבה המזערי (3,850 ₪ צמוד למדד מרס 2008).

      הואיל והתיאור של העובדות על ידך אינו מתקיים בתנאים האמורים- החריג לא יחול

      14 באוקטובר 2013
     forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
     close the form