לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
איי תשלום פנסיה

alonhemmer100@hotmail.com

עובד מזה שנתיים וחצי ולא שולם לי פנסיה ולא לקופת פיצוים פניתי למנכל מספר פעמים הובטח שיסודר העינין וכלום לא קרה כמה ימים אחרי פניתי האחרונה פוטרתי על ידי המנכל ובשיחה דרשתי תפנסיה גם רטרו אחורה הובהר לי שהפנסיה תשלום לי אך חלקי 5 אחוז ירד גם< שאלתי היא האם 5 אחוז יורד לי מתשלום הפיצוים או המשכורת האחרונה והאם אני יכול באופן עצמאי להפריש לקרן הפנסיה

עו"ד אבנר בן חיון

שלום רב, בעקרון אי ביצוע הפרשות לביטוח פנסיוני הינו הפרה של המעסיק של הוראות צו ההרחבה לפנסיה חובה והמעסיק במצב זה מצוי בחשיפה שלטעמי גדולה יותר מסכום ההפרשות נטו. הואיל ובקרנות פנסיה חדשות לא ניתן לבצע הפקדות רטרואקטיבית מעבר לשנת המס בה מבוצעת ההפקדה, הרי שלא לבצע הפקדות רטרואקטיביות למשך שנתיים ובמצב כזה על המעסיק למצוא פתרון חלופי. אי הפקדת הכספים באופן שוטף מתחילת מועד מחוייבותו של המעסיק לביצוע ההפקדות יצר מצב שיכול לחסוך שנתיים ימים בקרן הפנסיה ולקבל תשואה בגין תקופה זו (בניכוי דמי ניהול ודמי סיכון בגין הכיסויים הביטוחיים) וכן להנות מצבירת חלק מתקופה האכשרה הנצברת בתקופת ההפקדו הזו (לצורך זכאות לפנסיית נכות ושאירים בגין מחלה קודמת למועד ההצטרפות) בכל מקרה - יש לקבל ייעוץ פנסיוני בקשר עם הכדאיות בהפקדת הכספים בגין התקופה שלא ניתן לקבל (בשל מגבלת הרטרואקטיביות (היינו כספים בגין שנים שקדמו לשנת 2013). מעבר לאמור, הרי שאתה רשאי להצטרף לקרן פנסיה כעצמאי גם אם אגב את לא 'עוסק מורשה' - היינו, 'עצמאי'- כהגדרת המונח בפקודת מס הכנסה- אלא מהכנסותייך או מאמצעייך הכספיים.

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום קופות גמל ופנסיה