• 27 באוקטובר 2013

  משיכה חלקית מקופת השתלמות

  שלום,
  משיכה חלקית מקופת השתלמות (לקופה אחרת) כאשר ההפקדות השוטפות מידי חודש ימשיכו להיות מופקדות בקופה הישנה (ממנה נמשכו חלק מהכספים).
  האם הותק של ההפקדות החדשות ימשיך להיות לפי הקופה הישנה או אצטרך לפתוח חשבון חדש נוסף בקופה הישנה לשם יופקדו ההפקדות החדשות בלבד ואתחיל לצבור ותק כמו חשבון חדש?
  תודה.

  27 באוקטובר 2013
 • 28 באוקטובר 2013

  משיכה חלקית מקופת השתלמות

  כעקרון משיכה מקרן השתלמות מפסיקה את הזכאות להפקדת כספים באותו חשבון ויש לפתוח חשבון חדש

  28 באוקטובר 2013
  • 29 באוקטובר 2013

   משיכה חלקית מקופת השתלמות

   העברה לקופת השתלמות אחרת נחשבת משיכה?

   29 באוקטובר 2013
   • 29 באוקטובר 2013

    משיכה חלקית מקופת השתלמות

    לצורך שאלתך- כן (היינו, ההעברה החלקית נחשבת כמשיכה ומאפסת את הוותק (כל היתרה שקיימת שלא הועברה והיתה נזילה- תישאר נזילה)

    29 באוקטובר 2013
    • 3 בנובמבר 2013

     משיכה חלקית מקופת השתלמות

     סליחה על הנדנוד אבל מעניין אותי ההגיון שעומד מאחרי הנושא:
     1. קופת ההשתלמות הישנה ממנה הועבר חלק מהכסף לקופה חדשה - נשמר הותק.
     2. קופת ההשתלמות החדשה אליה מועבר הכסף (חלק ממנו) - הותק של הקופה הישנה נשמר.
     3. ורק ההפקדות החדשות שימשיכו להיות לקופה השנה - מתחיל ותק "חדש"?
     נראה לי לא הגיוני למרות שאני מבין שלא כל דבר חייב להיות כך....
     תודה.

     3 בנובמבר 2013
     • 3 בנובמבר 2013

      משיכה חלקית מקופת השתלמות

      ארי שלום

      נעשה סדר:

      אתה מתאר מצב שבו לעמית יש קרן השתלמות א' עם וותק מסויים ("קרן מעבירה" והוא מבקש להעביר את חלק מהכספים שבה לקרן השתלמות ב' ("קרן מקבלת").

      המצב כיום למיטב ידיעתי הוא שלא נתן להעביר חלק מהכספים - אלא את כולם. בהעברה של מלוא הכספים - ירשם בקרן המקבלת הוותק של הקרן המעבירה.

      ההגיון להסדר זה (כפי שמתואר בדברי ההסבר לטיוטת תקנות מס הכנסה (כללים לתנאים שבהם חשבונות שונים בקרן השתלמות
      ייחשבו לחשבון אחד)(תיקון), התשע"א- 2011, אשר פורסמה בדצמבר 2011, מובא כדלקמן:
      " בתקנה 9(ג) לתקנות הניוד, נקבע כי עמית בקרן השתלמות רשאי לבצע העברה של חלק מהכספים שנצברו לזכותו בחשבונו לפי הסדר שנקבע בתקנה. מטרת הוראה זו היא כאמור לאפשר לעמית לבחור היכן ינוהלו הכספים שנחסכו בקרן ההשתלמות והגברת התחרות בתחום. ויודגש, ההוראה האמורה לא נועדה ליתן הטבת מס נוספת. אלא שלאחרונה התברר מפניות שהתקבלו במשרדנו כי ישנם עמיתים אשר מבקשים לעשות שימוש בתקנה האמורה, בניגוד לתכליתה, לצורך קבלת הטבת מס באמצעות פיצול החשבון הקיים לשני חשבונות ומשיכה מהחשבון הישן או החדש.
      לנוכח האמור לעיל, מוצע לקבוע כי לעמית שיש לו שתי קרנות השתלמות או 16 ב)(ב) ) 16 א)(ב) או 9 ) יותר ומבקש למשוך כספים מאחת מהן, יראו לעניין סעיף 9 לפקודה את כל החשבונות בכל אחת מהקרנות כחשבון אחד".

      בברכה,
      אבנר בן חיון, עו"ד

      3 בנובמבר 2013
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?