• 4 בדצמבר 2016

  החלטה לגבי התחום הסיעודי בקרן פנסיה

  בידי הקרן היה דו"ח ביטוח לאומי שירותים מיוחדים אלא שהקרן דרשה מהעמית דווקא מכתב מרופא מטפל שיתייחס לתחום הסיעודי וזה סופק לה. בהחלטה לגבי התחום הסיעודי הרופא מהועדה של הקרן, כתב כי לפי מכתב הרופא המטפל אין לעמית כל מגבלות בפעולות היום יום. אלא שאין זה נכון במכתב הרופא המטפל נרשם שהרופא המטפל מאמץ את ממצאי דו"ח הביטוח הלאומי, כאשר דו"ח זה היה בידי הווועדה.
  השאלות:
  1. האם מכתב רופא מטפל בו הרופא המטפל כותב שהוא מאמץ את את ממצאי דוח ביטוח לאומי (שם ישנם ממצאים לגבי פעלות יום יום והשגחה), הינו תקין והקרן היתה צריכה להתייחס אליו? קרי להתייחס לגופו של עניין למגבלות הרשומות בדו"ח הביטוח הלאומי?

  2. ככל שיוחלט שלא להגיש ערעור ולהשאיר החלטת הקרן בעינה,, האם החלטה זו יכולה לפגוע בקצבת שירותים מיוחדים ( עזרה בפעולות יום יום) שהעמית מקבל מביטוח לאומי? (אני שואלת זאת מאחר שחרף שהקרן רושמת שלפי מכתב רופא מטפל אין מגבלות בפעולות יום יום, במציאות מכתב הרופא המטפל דווקא כן מאמץ מגבלות אלה כפי שפורט בתחילת השאלה).

  4 בדצמבר 2016
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?