לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
מירב

המרת פנסיית זיקנה

שם תוכן הודעה: חמתי חתמה על קבלת פנסיית זקנה ממנורה מבטחים לפיה 50% יוותרו לשארים. לאחר קבלת תשלום ראשון רצתה לחזור בה מהוראה זו ורק כאשר ביקשה לבטל נתנה דעתה לכך שעל הטופס נרשם כי לא תוטכל לחזור בה מהמרה כאמור. האם פסקה זו אכן מונעת בכל מקרה חזרה מן ההסכמה שנתנה - כמובן שבמועד החתימה הסיברו לה בצורה חטופה בלבד מה משמעות בחירתה ובכלל לא הזכירו שלא תוכל לחזור בה. תודה

נדב טסלר - מנורה מבטחים

ערב טוב, לאחר קבלת תשלום הראשון של קצבת הזקנה לא ניתן עוד לבצע שינויים בתכנית הפרישה.

מירב

למה? מה המניע העומד מאוחרי הגבלה כך כך דרקונית ?

עו"ד אבנר בן חיון

מירב שלום ראשית אצין כי נדב טסלר הינו ככל הנראה עובד ל מנורה מבטחים והוא לא קשור לפורום - אלא שמשיב מן הציבור. ולכן עמדתו היא על דעתו, ככל הנראה על פי עמדת מבטחים. לגופו של ענין, בקרן פנסיה חדשה, בהגיע העמית/המבוטח לגיל פרישה, הוא מגיש בקשה לקבלת פנסית זקנה. בהתאם לתקנון הקרן, הקרן ממירה את היתרה הצבורה בחשבונו של אותו עמית- לפנסית זקנה (תוך הכפלת היתרה הצבורה במקדם שקבוע בתקנון בהתאם לגילו ומינו של העמית). באותו מעמד העמית, בוחר גם מסלול פנסית זקנה (עם/בלי שאירים, לתקופה מובטחת / ללא תקופה מובטחת וכו' על פי האפשרויות הקבועות בתקנון כל קרן פנסיה ככל שקבועות). לאחר ביצוע ההמרה של היתרה הצבורה לסכום פנסיה, העמת עובר מסטטוס עמית לסטטוס - פנסיונר. למעבר זה יש משמעויות אקטואריות (העמית עוזב את קבוצת היחוס של העמיתים ונכנס לקבוצת יחוס של פנסיונרים- הדבר משמעותי מבחינת חלוקת העודף / גרעון האקטוארי המחושב על בסיס כל קבוצה בנפרד). בנוסף, במעבר סטטוס זה - משתנים גם תחשיבי הסיכון של העמית ביחס לקבוצה שלו. מבחינת הקרן הוא עובר לקבוצה שתחשיבי האקטואריה שלהם מתיחסת לפנסיונרים וזו קבוצה נפרדת מעמיתים. למשל אם עמית כזה שיצא לפנסיה הולך לעולמו חודש לאחר הפרישה לפנסיה (ואין בחירה במסלול של קצבה מוטבחת לתקופת מינימום) מתבטלת הזכאות לתשלומים כלשהם מהקרן. הואיל וקרן פנסיה המבוססת על תחשיבים אקטוארים וקבוצות יחוס כאמור חיבת לפעול ב'עולם' של ודאות, ההחלטה הינה בלתי הפיכה. אך, ישנם מקרים נדירים שבהם יתכן ובטרם חלוף זמן (חודש - כמה חודשים מועטים) ובנסיבות מיוחדות קרן הפנסיה תוכל לשקול ביצוע הפוך (בכפוף לדעתי לקבלת יעוץ פנסיוני של העמית בקשר עם הכדאיות של ביטול ההחלטה לקבל פנסית זקנה). בנוסף, להיבטים החשובים של הכדאיות הפנסיונית בביטול קבלת פנסית זקנה - יש לשקול גם שיקולי מיסוי שיכול ויחולו בהצלחה

עו״ד אבנר בן חיון

נדב שלום מעבר לפוזיציה של מנורה מבטחים קיימת גם פסיקה של בתי דין לעבודה וגם טענות משפטיות שיתכן ויעמדו בניגוד לעמדתה המוצהרת של מנטרה מבטחים, גם אם היא נשענת על התפיסה המשפטית של מנטרה מבטחים. הפורום הוא פורום משפטי שנועד לתת חיווי ראשוני ולא מחיב על בסיס משפטי ולא על בסיס פוזיציה של הגוף המוסדי עצמו

עו"ד אבנר בן חיון

מירב שלום הסיטואציה המתוארת אינה ברורה. ממה שניתן להבין - ככל הנראה - חמותך- הגיעה לגיל פרישה וביקשה לקבל פנסית זקנה מקרן הפנסיה? אם כן, אזי במועד הבקשה היא בחרה במסלול הכולל פנסיה לשאירים. כעת היא מבקשת לשנות את בחירתה (לאיזה בחירה? ומדוע?) כמו כן, מתי קרה המקרה?

מירב

אני לא הייתי ברורה אבל אתה הבנת מצויין! היא קיבלה תשלום אחד, היינו כי החתימה לפני כחודש או חודשיים. היא מבקשת לבטל את הפנסיה לשאירים מאחר וממילא הפנסיה שלה נמוכה למדיי והיא רוצה להינות ממנה עכשיו. תודה!!!!

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום קופות גמל ופנסיה