• 18 בפברואר 2013

  פיצויים

  האם עובד אשר מפוטר ומפרישים לו כספי פיצויים על פי צו הרחבה הכללי זכאי לקבל פיצוי מלא על פי 8.33% כפול שנות העבודה?

  18 בפברואר 2013
 • מנהל הפורום עו"ד דוד בכור 18 בפברואר 2013

  פיצויים

  שלום,

  צו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק קובע כי ההפקדות בגין מרכיב פיצויי פיטורים, בשיעורים המפורטים בצו, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד.

  כמובן שאין בכך כדי לפגוע בזכות העובד לתשלום פיצויי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים – וחלק זה מהשכר יחושב לפי חוק קרי בהתחשב בשכר האחרון של העובד.

  לפיכך יש לנטרל את החלק היחסי מהשכר בגינו בוצעה ההפקדה, ולגבי יתר השכר לבצע חישוב לפי השכר האחרון.

  בברכה,
  דוד בכור, עו"ד

  18 בפברואר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?