• 8 בדצמבר 2013

  משיכת כספי פנסיה

  שלום רב!

  הבנתי שאם עובד שפוטר מושך את כספי הפיצויים שהמעביד הפריש לו הוא פוגע בפנסיה

  האם זה חל גם על מי שעבד במקום עבודה שנתיים שלוש הוא צעיר ( בן 28) ומרוויח באיזור ה2500 ש"ח
  תודה רבה מראש

  8 בדצמבר 2013
 • 8 בדצמבר 2013

  משיכת כספי פנסיה

  ענת שלום

  בעקרון יש לחלק את התשובה בין קרן פנסיה ותיקה לבין קרן פנסיה חדשה.

  מהנתונים עולה כי ככל הנראה בקרן פנסיה חדשה (עובד בן 28 - אלא אם החל לעבוד בגיל 9 לא יכול להיות עמית בקרן פנסיה ותיקה (קרנות הפנסיה הותיקות אינן קולטות עמיתים חדשים החלמתחילת שנת 1995))

  בכל מקרה - כדי להבין את משמעות משיכת כספי פיצוים מקרן פנסיה חדשה יש להבין את העיקרים שבבסיס פעולתה.

  קרן הפנסיה מיועדת לתשלום פנסית זקנה עם הגיע המבוטח/ עמית לגיל פרישה (למעשה החל מגיל 60 לפי בחירת המבוטח).

  כמו כן קרן הפנסיה החדשה מקנה זכאות לפנסית נכות במקרה של ארוע הגורם לנכותו של המבוטח (באופן שאינו יכול לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת וכו') למשלך כל זמן היותו נכה ובלבד שהוא מבוטח פעיל בעת אירוע הנכות.

  כמו כן קימת בקרן הפנסיה החדשה זכאות לפנסית שאירים למבוטח שנפטר.

  בכל מקרה- הבסיס לחישוב כל אחת מהזכויות האלה (כל אחת מסוגי הפנסיות הנ"ל) הינו שונה:

  1. לגבי פנסית זקנה- העמית צובר 'יתרה צבורה' במשך שנות החסכון בקרן- ועם הגיעו לגיל זקנה - ממירים את הסכום הצבור במקדם שיהיה בתוקף בעת היציאה לפנסיה - והסכום היוצא הינו פנסית הזקנה שתושלם לעמית למשך כל ימי חיו.

  לכן, לשאלתך, במידה והעמית מושך כספים מהקרן, הריהו מקטין את היתרה הצבורה בקרן והזכויות לפנסית הזקנה - קטנות בהתאם.

  עוד יש לזכור כי סכום כסף העומד לזכות עובד, הגם שהוא יכול להיות נמוך היום, הרי שבהתחשב בתשואה שתצבור הקרן עד להגיעו של עמית זה לגיל זקנה- (חסכון של עשרות שנים) יכול להצטבר לסכום משמעותי ולפיכך גם לגרום לירידה משמעותית בסכום פנסית הזקנה.

  לגבי פנסית נכות- פנסיה זו נקבעת על פי דמי ביטוח שנגבים מחשבונו של עמית פעיל ולכן למשיכת הסכום המדובר לא אמורה להיות השפעה על סכום הכיסוי הביטוחי.

  לגבי פנסית השאירים- סכום פנסיה זו הינו שילוב של היתרה הצבורה (שכאמור תושפע כתוצאה מהמשיכה) וכן מהיקף דמי הביטוח (שכביכול אינו מושפע מהיתרה הצבורה).

  באופן כללי- כלל האצבע במקרים של חסכון פנסיוני בקרן פנסיה הינו להותיר את החסכון ולא למשוך ממנו כספים ככל שניתן הואיל והוא משמש כבסיס שלך לפנסיה.

  לאור כל האמור- הואיל ופורום זה נועד ליתן כיון משפטי ראשוני בלבד ולא נועד להחליף יעוץ פנסיוני הנדרש במקרה שלך, מומלץ לפנות לקבלת יעוץ פנסיוני אצל בעל רשיון (משווק פנסיוני שיכול להיות סוכן ביטוח או עובד הגוף המוסדי שבו מנוהלת קרן הפנסיה שלך) או יועץ פנסיוני (בבנק או יועצים פנסיונים עצמאים)

  8 בדצמבר 2013
 • 8 בדצמבר 2013

  תיקון :השאלה נוגעת למשיכת כספי פיצויים שנצברו בקרן הפנסיה

  8 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?