• 18 בדצמבר 2013

  משיכת כספים מקופת גמל

  רציתי לדעת האם עבר החוק של משיכת כספים מתחת ל 7000שח.כשפניתי לפסגות הם טענו כי עדיין לא עבר.

  18 בדצמבר 2013
 • מנהל הפורום מנהל הפורום 19 בדצמבר 2013

  משיכת כספים מקופת גמל

  שלום רב,

  מדובר על תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל)(משיכת כספים מקופת גמל)(חשבונות בעלי יתרה נמוכה)(הוראות שעה), התשע"ד-2013. התקנות קובעות זכאות למשיכת כספים מחשבון קופ"ג בעל יתרה נמוכה (שלא עולה על 7,000 ₪) - בסכום חד פעמי ולא באופן של קצבה מקופה משלמת לקצבה.
  נקבעה הוראת חובת הודעה על ידי חברה מנהלת לעמיתים בדבר הזכת למשיכה והמשמעות של אי משיכה. תקנות אלה לא חלות, בין היתר, גם על קופות ענפיות וקרנות השתלמות.
  הופצו ביום 7/11/2013. למיטב ידיעתי טרם פורסמו ברשומות

  19 בדצמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?