• 20 במרץ 2013

  ההבדל בין קופת גמל משלמת לקופת גמל לא משלמת

  שלום,
  אני מבין שבמסגרת הרפורמה לפני מספר שנים נקבעו שני סוגי קופות גמל: משלמת ולא משלמת.
  מה שאני לא מבין זה מדוע לא הוגדרו כל קופות הגמל כ"משלמת".
  ואז אם אני עדיין בקופה ש"אינה משלמת" אזי אצטרך על מנת לקבל קיצבה ו/או סכום חד פעמי לתת
  הוראה להעביר את הכספים שנצברו לזכותי מהקופה שאינה משלמת לקופה משלמת.
  דהיינו, מדוע רצו "למנוע" ממני לקבל ישירות את מה שמגיע לי מהקופה שבדיעבד הוגדרה ככזו שאינה משלמת?

  חוץ מהאפשרות לשלם לעמיתים (קצבה ו/או סכום הוני) האם יש הבדלים נוספים בין קופת גמל משלמת לקופת גמל שלא משלמת?

  תודה.

  20 במרץ 2013
 • 20 במרץ 2013

  ההבדל בין קופת גמל משלמת לקופת גמל לא משלמת

  בתיקון שנעשה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), בשנת 2008, הידוע כ"תיקון מס' 3", עיגן המחוקק רפורמה משמעותית בחסכון הפנסיוני.
  במסגרת התיקון נקבע כי למעשה החסכון הפנסיוני בקופותהגמל יהיה למטרת קצבה בלבד. היינו, האפשרות שהיתה קיימת עד למועד התיקון להפקיד כספים בקופות גמל לתגמולים במטרה לקבל 'תגמולים' בעת הזכאות, היינו סכום חד פעמי ('הון') - בוטלה.
  התיקון קבע כי קופות הגמל למטרת תגמולים (וכן פיצויים אולם תחילת התיקון לגביהם מוארכת מעת לעת בהוראת שעה)יהפכו למעשה לקופות גמל לקצבה (שאינן משלמות) וכל כסף חדש שיופקד בהן החל מינואר 2008 יהיה למטרת קצבה.
  לגבי הכסף שהופקד בקופות התגמוליים עד שנת 2008 - יחולו הכללים שחלו ערב התיקון לגבי קופ"ג לתגמולים ללא שינוי.
  המשיכה מקופת גמל לא משלמת לקצבה תהיה באמצעות קבלת קצבה - על ידי העברת הסכומים שנצברו בה על ידי העמית לקופת גמל משלמת לקצבה.

  התיקון אפשר לקבל בכל זאת סכום הוני בעת הזכאות למשיכת הכספים ובלבד שקיימת לטובת העמית קצבה מזערית (פנסית מינימום) (שהיא בערכים של ינואר 2008- 3,850 ש"ח). כלומר כל סכום שמעל הסכום הנדרש להבטיח קצבה מעל פנסית המינימום הנ"ל- ניתן למשיכה הונית כסכום חד פעמי.

  למרות האמור בדבריך- כאמור לעיל התיקון אינו חל בדיעבד אלא בגין כספים שהופקדו מינואור 2008 ואילך.

  בברכה, אבנר בן חיון

  20 במרץ 2013
  • 21 במרץ 2013

   ההבדל בין קופת גמל משלמת לקופת גמל לא משלמת

   שלום שוב,
   ראשית, ישר כח ותודה על התשובה המפורטת.

   שנית, אני עדיין לא מבין מדוע בכלל הוגדרו קופות גמל (חלק מיהן)כלא משלמות.
   מדוע לא ניתנה אפשרות משיכה של קיצבה (לגבי כספים שהופקדו לאחר 2008 בקופת גמל כלשהי) מאותה הקופה אליה הופקדו הכספים?

   שלישית, האם לקראת פרישה מהעבודה כאשר אעביר את הכספים שנצברו על שמי מקופת גמל לא משלמת לקופת גמל משלמת, זכויותי יפגעו בדבר מה? המעבר עצמו כרוך בעלויות?

   תודה שוב.

   21 במרץ 2013
   • 22 במרץ 2013

    ההבדל בין קופת גמל משלמת לקופת גמל לא משלמת

    שלום רב,

    כאמור הכוונה בתיקון מס' 3 הינה לקבוע כי ככלל החסכון הפנסיוני יהיה למטרת קצבה בלבד.
    עד לרפורמה- שני המוצרים הקצביים העיקריים היו- קרן הפנסיה (בין אם קרנות וותיקות שהיו סגורות להצטרפות עמיתים חדים וביןם קרנות פנסיה חדשות (לרבות כלליות שאינן זכאיות לאג" מיועדות), וביטוח המנהלים לקצבה (שהוא קופת גמל לקצבה שהינה קופת ביטוח).
    מהמשתמע מדבריך/שאלתך- התיקון לא 'הלך עד הסוף' ולא קבע ביטול של קופות הגמל שאינן משלמות לקצבה ככל הנראה בשל מספר טעמים:
    ראשית ועיקר, טעמים פרקטיים-כלכליים של רפורמה בשווקים- מדובר על מספר לא מבוטל של גופים המנהלים קופות גמל לתגמולים וחיוב הפיכת כל קופות הגמל שבניהולן - למעשה לקרנות פנסיה- בהיותן חברות המנהלות קופ"ג לתגמולים (שהינן בהגדרה קופו"ג שונות בתכלית מבחינת המצערך הניהולי, מקצועי, מערכות מחשב וכו') - הינו צעד דרמטי מדי.
    לגבי השאלה השניה- היא הנותנת. אם הקופה תשלם קצבה- הריהי - קופה משלמת לקצבה. אין מניעה שחברה שלא היתה חברה המנהלת של קרנות פנסיה קודם תיקון מס' 3-, תקים קופות גמל מנהלות לקצבה (לאחר התיקון), ותעביר אליהן את הכספים שהצטברו בגין עמית בקופת גמל לא משלמת לקצבה שבניהולה, אולם המשיכה עצמה, כך נקבע, חייבת להיות באמצעות קבלת קצבה מקופה משלמת. וכאמור קופה משלמת לקצבה שונה באופיה בהגדרה, כמוצר, תכנית, מחשוב, ניהול וכו'- מקופה לא משלמת לקצבה.

    לשאלה השלישית, יש לבדוק בכל מקרה לגופו. השימוש "זכויותיי יפגעו בדבר מה"- הינו כוללני מדי. הזכויות - הינן למעשה כסף שהצטבר ונוהל בקופ"ג לא משלמת לקצבה, לאחר ינואר 2008, שעובר לקופת גמל משלמת לקצבה- כמו שהוא (בעקרון לא אמורה להיות פגיעה בסכום הכסף עצמו, אולם בהגיעו לקופת הגמל המשלמת לקצבה- הוא אמור להיות מומר למקדם קצבה בהתאם לנתוניך ולהיות משלוםך לך כקצבה (גם כאן בהתאם לבבחירתך בדבר גובה הקצבה המבוקש על ידך (ובלבד שיהיה גבוה מסכום הקצבה המזערי הנ"ל בתשובה הקודמת).

    מקווה שיש בכך להבהיר חלק מהשאלות. כאמור אין בתשובות אלה משום ייעוץ או קבעיה פרטנית- אשר אמורים להינתן על פי נתונייך האישים והנסיבות החלות בעניינך.

    בברכת שבת שלום ופסח כשר ושמח

    22 במרץ 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?