• 4 בפברואר 2014

  הפרשה לקופת גמל בשנת 2014

  שלום,
  במקום בו אני עובד כבר שנים רבות שולם עד 31/7/2007 לקופת גמל 5% מעביד ו-5% עובד.
  החל מ-1/1/08 הופרש בנוסף גם מרכיב פיצויים ע"פ ה-% הרלוונטי לאותה שנה בצו ההרחבה. בשנת 2013 הורכבה ההפרשה לקופת גמל (דרך אגב, קופה שאינה משלמת) מ-5% מעביד, עובד ומרכיב הפיצויים. דהיינו סה"כ 15%.
  החל מ-1/1/2014 הופרש 5% מעביד, 5% עובד ובגין הפיצויים 8.33%.
  זה, להבנתי, שלא ע"פ צו ההרחבה שצריך להיות 6% מעביד, 5.5% עובד ופיצויים 6%.
  האם זה תקין? מה עדיף?
  תודה.

  4 בפברואר 2014
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 9 בפברואר 2014

  הפרשה לקופת גמל בשנת 2014

  שלום רב,

  ההפרשות שבוצעו לרכיב הפיצוים החל מיום 1/1/2008 נועדו על מנת לזכות בהגדרה של 'הסכם מיטיב' כמשמעות המונח בצו ההרחבה ולכן נראה שלכאורה מעסיקך נהנה מהפטור שבסעיף 4.א'.4) לצו ההרחבה ('מי שבמועד הקובע או לאחריו מבוטח בביטוח פנסיוני, לרבות הפרשה לקופת גמל.... כך ששיעור ההפרשות בגינו עומד לכל הפחות על 105 משכרו (5% תגמולי עובד ו-5% תגמולי מעביד).. אך על המעביד של עובד כאמור.. תחול יטבת העברת מרכיב פיצוי פיטורים...)

  עתה, לאחר 1/1/2014, משנכנס לתוקף התיקון לצו ההרחבה שביטל את סעיפים קטנים 1) - 4) לסעיף 4.א' ובמקומם בא סעיף (1) חדש הקובע שיעור הפרשות מינימלי של 17.5% כהסדר פ נסיה מיטיב, עולה השאה בנסיבות שתיארת האם השיעור המופרש בגינך עולה עם הוראות הצו אם לאו.

  מחד, שיעור ההפרשות הכולל עולה על 17.5% אך מאידך, במקרה שלך: א'. אין כיסוי ביטוחי לנכות ולשאירים ו-ב'- שיעור ההפרשות הפנימי אינו עולה לפי השיעורים הקבועים בצו וזאת לנוכח האמור בסעיף 5.א. לצו.
  בענין זה אין הכרעה חד משמעית והדבר טרם נבחן בפסיקת בתי הדין לעבודה ומומלץ להצטייד בחוות דעת מעו"ד על מנת להסדיר נושא זה (בין כעובד ובין כמעביד)

  9 בפברואר 2014
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?