• 25 באפריל 2013

  הפרשות לפנסיה

  נא עזרתכם

  איך אני בודק את אחוזי ההפרשות לפנסיה שהמעסיק הפריש עבורי בכל שנה?

  בתלוש רשום לי שכר לגמל 5,900 ש"ח וליד תגמולים רשום 288 ש"ח וליד פיצויים 288 ש"ח. אודה על עזרתכם

  25 באפריל 2013
 • 26 באפריל 2013

  הפרשות לפנסיה

  יונית שלום

  חסרים כאן נתונים.
  1. מתי התחלת לעבוד אצל המעסיק?
  2. האם קיים הסכם עבודה?
  3. אם קיים הסכם עבודה אישי, מה הוא קובע לעניין ההפרשות לפנסיה?

  בעקרון, המעסיק אמור לשלם דמי גמולים לתכנית הפנסיונית שלך שהם אחוזים מהשכר שמשמש כשכר לצורך ביצוע הפקדות פנסיוניות (בעקרון השכר הקובע להפרשות פנסיוניות קבוע בהסכם העבודה החל עליך). כדי להגיע לשיעור ההפרשות המבוצעות עבורך תחלקי את סכום ההפרשות של כל אחד מהרכיבים (תגמולי מעסיק; פיצויים) (288 ש"ח לפי מה שכתבת בסכום המשכורת 5,900 ש"ח- יוצא משהו כמו כמעט 5% (ככל הנראה את מבוטחת עלפי צו ההרחבה לפנסיה חובה)ובודקת אם זה שיעור ההפרשות הקבוע בהסכם החל עליך.

  בלי קשר לתשובות אלה- ובהתייחסות ישירה לשאלותייך, לצורך הבדיקה הטכנית כמה באמת הופרש עבורך לביטוח הפנסיוני ולאיזה תקופה, בפירוט חודשי- יש לבדוק מול הגוף המוסדי שמנהל עבורך את הביטוח הפנסיוני (אם זה קרן פנסיה- אז מול החברה המנהלת של הקרן ואם זה ביטוח מנהלים- אז חברת הביטוח).

  גופים אלה מחוייבים על פי חוק לשלוח דוח שנתי על ההפקדות החודשיות שבוצעו עבורך לתכנית הפנסיונית, תוך פירוט של נתונים נוספים (צבירה, דמי ניהול, פנסיה צפויה וכו').

  לפיכך, אספי את הדוחות השנתיים של התכנית הפנסיונית שנשלחו אליך לאורך השנים ושם ניתן לבדוק את ההפקדות בוצעו לתכנית.

  ניתן גם לפנות לשירות הלקוחות של הגוף המוסדי ולבקש פירוט של ההפקדות שבוצעו לאורך השנים (בין במשלוח דוח שנתי ובין בדרך אחרת כפי שמקבול באותו גוף).

  הצלחה רבה

  26 באפריל 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?