לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
הדסה

המרת זכויות פנסיה תקציבית בכסף

בס"ד שלום רב. לכבוד מר אבנר בן חיון וכל הצוות הנכבד, רציתי לדעת האם ניתן להמיר זכויות פנסיה, במנהלת הגמלאות הממשלתית, בכסף מזומן. במילים פשוטות שלי: אני מקבלת סכום קטן כל חודש, פנסיה תקציבית, אפילו פחות מ1000 שקלים לחודש, ואני מאוד זקוקה לכסף. האם היה ניתן לקבל כסף מזומן, במקום הפנסיה כל חודש. תודה רבה בכבוד רב הדסה

עו"ד אבנר בן חיון

הדסה שלום למעשה בקשת היא להוון את זכאותך לקבלת פנסיה חודשית. ככלל, מבין מהנתונים כי הינך מקבלת פנסיית זקנה, ולנוכח הסכום וצרכייך הכלכליים הינך מבקשת לוותר על קבלת הסכום כסכום המשולמת מדי חודש (קצבה/גמלה/פנסיה)ולקבל במקומו סכום חד פעמי. בקשה זו משמעותה - היוון הזכות לפנסיה ('היוון'- מלשון 'הון' - היינו קבלת סכום הוני- חד פעמי). הרעיון שנמצא בבסיס חוק שירות המדינה גמלאות, ביחס לאלה הזכאים לקבלת פנסיה מהמדינה או מהרשויותה ציבוריות או ממעסיקים שחל עליהם חוק זה, וכן בבסיס קרנות הפנסיה הצוברות, ביחס לכלל אוכלוסיה שאינה מקבלת פנסיה תקציבית- הוא, קבלת פנסיה חודשית, מדי חודש בחודשו, למשך כל ימי חיי הפנסיונר. עקרון הפנסיה החודשית בוא הבסיס. הפנסיה נועדה להעמיד את הפנסיונר במצב שבו הוא יקבל השתכרות שתבוא חלף הכנסתו מעבודה / מעסק, במשך ימי חיי-העבודה, וביחס להיקף הזכויות שצבר. לכן, בקשתך להיוון סכומים אלה עומד בניגוד לעקרון זה והוא לא ניתן לביצוע בהתאם להוראות חוק שירות המדינה (גמלאות), שהוא החוק המסדיר את זכאותך לקבלת פנסיה. בחוק שירות המדינה גמלאות, ובתקנות שהותקנו מכוחו (תקנות שירות המדינה (גמלאות) (היוון קצבאות ותביעות נגד צד שלישי), תשנ"ט-1998) נקבעו חריגים לכלל זה, אך נראה כי הם אינם חלים עליך. יחד עם זאת, כאמור באתר זה, אין האמור לעיל, מחליף ייעוץ פנסיוני פרטני ולכן הינך מוזמנת לערוך בירור מקיף יותר, בין באמצעות פנסיה למנהלת הגמלאות ובין בקבלת ייעוץ פנסיוני פרטני בפני יועץ פנסיוני בברכה, אבנר בן ח יון, עו"ד

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום קופות גמל ופנסיה