מס הכנסה - פורום קופות גמל ופנסיה

שאלה חדשה
 • פיני

  נשלח ע"יפיני 14:43, 15 ביולי 2013

  שלום אני רוצה למשוך כספי התגמולים האם יש פטור ממס ?? מי מקבל פטור ממס 35 אחוז ??? ) אני לא עובד ואין לי שום הכנסות ויש לי נכות צמיתה 19 אחוזים ?

  השב
 • 15:47, 15 ביולי 2013

  פיני שלום

  הזכאות למשיכת כספי תגמולים מקופת הגמל ללא ניכוי מס קבועה בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל)
  בהתאם לתקנות מס הכנסה הנ״ל משיכת כספי תגמולים מחויבת במס (מינימום 35%).
  זאת למעט כספים שהופקדו ברכיב התגמולים לפני שנת 2000 ושהתקיימו לגביהם התנאים המזכים (לא עבדת חצי שנה לאחר סיום ההפקדה או שעברת לעבוד אצל מעסיק שלא שיחם בדינך דמי כחולים לקופת גמל במשך 13 חודשים מתחילת העבודה)

  בנוסף קיימת זכאות למשיכת כספי תגמולים (גם כאלה שהופקדו לאחר שנת 2000) b

  תגובה
 • 00:15, 16 ביולי 2013

  אבל לפי החוק מי פטור ממס הכנסה ??

  תגובה
 • 22:19, 23 ביולי 2013

  פיני שלום

  בהנחה שמדובר בקופת גמל לתגמולים, בהתאם לתקנה 34 בתקנות מס הכנסה אלה הכללים:

  ב) קופת גמל לתגמולים תשלם לעמית תגמולים המגיעים לו לפי תקנונה מחשבונו כעמית-שכיר, באחד מאלה:
  (1) בהגיעו לגיל 60 שנים אם עברו חמש שנים מיום שהחל לפקיד כספים באותו חשבון;
  (2) אין לו ולבן זוגו הכנסות העולות על סכום ההכנסה המזערית בחודש מסוים, והגיש הצהרה לקופת הגמל בדבר גובה הכנסותיו והכנסות בן זוגו לאותו חודש, בתוך 60 ימים מתום אותו חודש (להלן – ההצהרה); הוגשה הצהרה כאמור, תשלם קופת הגמל לעמית מהתגמולים העומדים לזכותו, סכום שהוא ההפרש שבין סכום ההכנסה המזערית לבין סכום הכנסות בני הזוג כאמור בהצהרה; ההצהרה תהיה בתוקף לתקופה של חודשיים נוספים על החודש שלגביו ניתנה (להלן – תקופת הזכאות), זולת אם בתקופת הזכאות הוגשה לקופת הגמל הצהרה מתקנת של העמית או שניתנה לה הודעה מטעם הנציב על הפסקת התשלום על פי פסקה זו, כולו או חלקו; בתום כל תקופת זכאות יהיה העמית רשאי להגיש הצהרה חדשה; בפסקה זו, "סכום ההכנסה המזערית" – סכום שכר מינימום לחודש, לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, ואם בשנת המס היה לעמית ולבן זוגו לפחות ילד אחד שטרם מלאו לו 18 שנה – כפל הסכום האמור;
  (3) ההוצאות הרפואיות בשנת המס של העמית או של קרובו, למעט הוצאות לטיפול שיניים, גבוהות ממחצית ההכנסה השנתית שלו, של בן זוגו, של קרובו שלטובתו נשא בהוצאות הרפואיות ושל בן הזוג של קרובו האמור; הסכום שתשלם קופת גמל על חשבון התגמולים לפי פסקה זו, לא יעלה על סכום ההוצאות הרפואיות כאמור;
  (4) לאחר שהיה לעמית באותו חשבון, הוא או קרובו חלה או נפגע ונקבעה לו נכות צמיתה בדרגה של 75% או יותר על פי אחד החוקים המפורטים בסעיף 9(5)(א) לפקודה או על פי תקנות שהותקנו מכוח סעיף 9(5)(ב) לפקודה;
  (5) לאחר פטירתו – לזכאים לכך;
  (6) לגבי סכומים העומדים לזכותו שמקורם בתשלומים ששולמו לקופת הגמל לפני יום כ"א בטבת התשס"ה (2 בינואר 2005) וכן הרווחים שמקורם באותם תשלומים – גם בהתקיים אחד מאלה:
  (1) בהגיעו לגיל 60 שנה אם פרש מעבודתו או צמצם את עבודתו בשיעור של 50% לפחות;
  (2) פרש ממקום עבודה כתוצאה מפיטורין או התפטרות ולא החל לעבוד במקום עבודה אחר בתוך שישה חודשים מיום פרישתו או שהחל לעבוד במקום עבודה אחר שהמעביד בו אינו משלם בעבורו כספים לקופת תגמולים לקצבה וחלפו 13 חודשים מיום שהחל לעבוד במקום העבודה האחר.  תגובה
מנהל הפורום:עו"ד אבנר בן חיון

מנהל הפורום: עו"ד אבנר בן חיון

בעל נסיון והתמחות מיוחדת בתחום קרנות הפנסיה וקופות הגמל והביטוח. עו"ד בן חיון שימש כיועץ משפטי של מב
למידע נוסף

03-9105770 חיוג
הודעה

פורום קופות גמל ופנסיה נועד לציבור הרחב על מנת ליתן מענה ראשוני וכללי בלבד לשאלות בתחום החסכון הפנסיוני בקופות גמל ובקרנות פנסיה.

האמור בפורום זה אינו בגדר המלצה ואין לראות בו יעוץ משפטי או יעוץ או שיווק השקעות או ייעוץ או שיווק פנסיוני אלא נועד להבהרה ולהסבר בלבד.  

האמור בפורום זה אינו מהווה תחליף ליעוץ משפטי פרטני ליעוץ פנסיוני או ייעוץ השקעות ו/או שיווק פנסיוני אישי על פי צרכיו הספציפיים של כל פונה ומנהל הפורום אינו אחראי לתוצאות השימוש בהן.