• 29 בינואר 2015

  מה גובה תקרת גמלת נכות עבור נכה 100% מקרן גמלאות המרכזית ?

  מה גובה תקרת גמלת נכות עבור נכה 100% מקרן גמלאות המרכזית ?

  29 בינואר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 29 בינואר 2015

  מה גובה תקרת גמלת נכות עבור נכה 100% מקרן גמלאות המרכזית ?

  התשובה קבועה בתקנון קרן הפנסיה שחל במועד הנכות. ניתן לראות לצורך התרשמות כי בגרסה 9 (1/2012) של התקנון האחיד של הקרן, קובע סעיף 34 את הכללים לחישוב קצבת הנכות. סעיף קובע כי סכום קצבת הנכות עבור חודש הזכאות הראשון לקצבת נכות יהיה שווה למכפלת כל אלה: 1. שיעור נכותו של המבוטח; 2. השכר הקובע לקצבת מבוטח פעיל בכפוף לאמור בפרק ט' לתקנון; 3. שיעור קצבת זקנה (באחוזים) שהמבוטח צבר בקרן בצירוף שיעור קצבת זקנה (באחוזים) שהמבוטח יכול היה לצבו ר בתקופת ביטוח עתידית.

  29 בינואר 2015
forum moderator שלום, מה השאלה המשפטית שלך?