• 8 בפברואר 2015

  קיזוז קצבאות

  ידוע לי שקרן הפנסיה אינה יכולה לקזז את פנסיית הנכות בגין קבלת קצבת נכות כללית.
  האם הנוהל הבא סותר זאת? או שהנוהל כלל לא רלוונטי כאשר מדובר בהכנסה של קצבת נכות כללית?

  "אם הנך משתכר/ת בנוסף לקבלת פנסיית נכות, הנך זכאי/ת למלוא הפנסיה המגיעה לך וזאת כל עוד סכום הפנסיה,
  ביחד עם שכרך או הכנסתך, אינם עולים על ממוצע ההכנסה המבוטחת לפנסיה בערכה הריאלי ב-12 החודשים
  שקדמו למועד הזכאות לפנסיה. עלה שכרך ו/או הכנסתך ביחד עם סכום הפנסיה על ממוצע ההכנסה לפנסיה
  כאמור, יופחת סכום הפנסיה בהתאם..."

  8 בפברואר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 13 בפברואר 2015

  קיזוז קצבאות

  ככל הנראה. הכוונה בסעיף זה היא להשתכרות מעבודה / הכנסה כעצמאי. יש לבדוק זאת בהגדרה המדויקת שבתקנון הקרן (אתה מצטט כנראה מהמכתב ששלחו אליך)

  13 בפברואר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?