נגישות
לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
ללא

קיזוז קצבאות

ידוע לי שקרן הפנסיה אינה יכולה לקזז את פנסיית הנכות בגין קבלת קצבת נכות כללית. האם הנוהל הבא סותר זאת? או שהנוהל כלל לא רלוונטי כאשר מדובר בהכנסה של קצבת נכות כללית? "אם הנך משתכר/ת בנוסף לקבלת פנסיית נכות, הנך זכאי/ת למלוא הפנסיה המגיעה לך וזאת כל עוד סכום הפנסיה, ביחד עם שכרך או הכנסתך, אינם עולים על ממוצע ההכנסה המבוטחת לפנסיה בערכה הריאלי ב-12 החודשים שקדמו למועד הזכאות לפנסיה. עלה שכרך ו/או הכנסתך ביחד עם סכום הפנסיה על ממוצע ההכנסה לפנסיה כאמור, יופחת סכום הפנסיה בהתאם..."

עו"ד אבנר בן חיון

ככל הנראה. הכוונה בסעיף זה היא להשתכרות מעבודה / הכנסה כעצמאי. יש לבדוק זאת בהגדרה המדויקת שבתקנון הקרן (אתה מצטט כנראה מהמכתב ששלחו אליך)

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום קופות גמל ופנסיה