• 3 במאי 2015

  הפרשות לפנסיית חובה

  שלום
  התחלתי לעבוד במקום חדש והוא מפריש את הפנסיה באופן הבא: 5% מעביד 5% עובד 8.33% פיצויים. ממה שהוסבר לי שבגלל שהוא החליט להגדיל את הפיצויים הוא לא חייב להפריש 6% בגין הפנסיה, מאחר והוא נותן לנו הטבה כאשר הוא מפריש את הפיצויים כבר עכשיו והם יעמדו לרשותנו אם נתפטר. רציתי לוודא האם מעביד יכול אכן להפריש פחות לפנסיה, בגלל מהלך זה.

  תודה

  3 במאי 2015
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 4 במאי 2015

  הפרשות לפנסיית חובה

  משאלתך עולה כי הבסיס לחובת עריכת הביטוח הפנסיוני החל עליך הינו צו ההרחבה לפנסיה חובה במשק. מינואר 2014 הותאמו שיעורי ההפרשות לביטוח פנסיוני לשיעור המקסימלי של 17.5% לפי חלוקה של 6% פיצויים, 6% תגמולי מעביד ו-5.5% תגמולי עובד. הצו חל על מי שאין לו הסכם מיטיב כמשמעותו בצו. למעשה, טענת מעסיקך היא, כי הצו אינו חל עליך או ששיעורי ההפרשות הקבועות צו אינן חלות עליך,הואיל ויש לך הסכם מיטיב. היינו, הגדלת ההפרשות לרכיב הפיצויים מאפשר לו להפחית את שיעורי ההפרשות ברכיב הפיצויים. לדעתי טענה זו אינה עומדת כשלעצמה (קיימת פרשנות משפטית שמכירה בהחרגה של שיעורי ההפרשות שלפי צו ההרחבה במקרים שבהם בוצע ביטוח פנסיוני בפוליסת ביטוח מנהלים, קובע שיעור הפרשות נמוך יותר ב-1% בגין רכיב התגמולים, אך מנגד המעסיק נושא בתשלום נוסף לאבדן כושר עבודה ולמיטב ידיעתי טרם ניתנה הכרעה משפטית בענין זה בערכאה שיפוטית.)
  עו"ד אבנר בן חיון

  4 במאי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?