• 26 במאי 2015

  קרן פנסיה ופיצויים - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

  שלום רב
  סעיף 14 הנ"ל קובע:"ובלבד שנתקיימו כל התנאים הבאים:

  תשלומי המעביד לקרן פנסיה - אינם פחותים מ- 14.33% מהשכר שממנו שולמו התשלומים האמורים או 12% משכר זה אם המעביד משלם בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לפוליסת ביטוח לפיצויים בשיעור של 2.33% משכר זה. לא שילם בנוסף ל- 12% גם 2.33%, יבואו תשלומיו במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד בלבד.
  תשלומי המעביד לפוליסת ביטוח מנהלים - אינם פחותים מאחד מאלה:
  13.33% מהשכר שממנו שולמו התשלומים האמורים אם המעביד משלם בעד עובדו בנוסף לכך תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש לבטחת 75% משכר זה לפחות או בשיעור של 2.5% משכר זה, לפי הנמוך מביניהם.
  11% מהשכר שממנו שולמו התשלומים האמורים אם המעביד משלם בעד עובדו בנוסף לכך תשלומים לביטוח אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש לבטחת 75% משכר זה לפחות או בשיעור של 2.5% משכר זה, לפי הנמוך מביניהם. במקרה זה יבואו תשלומי המעביד במקום 72% מפיצויי הפיטורים של העובד בלבד. אם המעביד משלם בעד עובדו בנוסף לכך גם תשלומים להשלמת פיצויי פיטורים לקופת גמל לפיצויים או לפוליסת ביטוח לפיצויים בשיעור של 2.33% משכר זה יבואו תשלומי המעביד במקום 100% מפיצויי הפיטורים של העובד."
  האם ע"פ סעיף זה על המעביד להפריש גם 14.33%לקרן פנסיה וגם 13.33% לביטוח מנהלים? (רשום בסעיף -"ובלבד שהתקיימו כל התנאים הבאים"...
  תודה

  26 במאי 2015
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 26 במאי 2015

  קרן פנסיה ופיצויים - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

  ככל שהמעסיק מפצל בהפקדות בשכר ומפקיד הן לקרן הפנסיה והן לביטוח המנהלים

  26 במאי 2015
  • 26 במאי 2015

   קרן פנסיה ופיצויים - סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

   תודה על התשובה המהירה..
   האם הוא צריך להפקיד בסה"כ 27.66% או שהוא צריך לבחור בין החלופות - קרן פנסיה או ביטוח מנהלים?

   26 במאי 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?