לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
יאיר

קופת גמל שכירה או עצמאית

שלום. אני עובד במקום מסודר ובמסגרת ההסכם הוחלט לנכות 7% מתשלום שכר עבור שעות נוספות מהמשכורת שלי ולהפקיד סכום זה בקופת גמל . כשפתחתי את קופת הגמל החברה פתחה את הקופה כעצמאי ולא כשכיר בטענה שרק העובד מפקיד כספים בקופה ללא השתתפות המעביד . האם טענת חברת הביטוח היא נכונה ? האם אני עלול להפסיד בעתיד כתוצאה מכך שהקופה נרשמה כעצמאי ולא כשכיר ? תודה.

עו"ד אבנר בן חיון

יאיר שלום הפרטים שפורטו בשאלה הינם כלליים מדי- יחד עם זאת, מהאמור ניתן להניח כי הינך עובד מדינה או רשות מקומית או גוף מעין זה הזכאי לפנסיה תקציבית, אשר במסגרת הסכם המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת קיבלת זכאות לביצוע הפרשות פנסיוניות על רכיבי ה שכר שאינם נכללים בפנסיה התקציבית. בהתאם להסכם הקיבוצי למעבר מפנסיה תקציבית לצוברת הנ"ל, נקבע כי רכיבי שכר אלה ישולמו בגינם הפרשות עבור העובדים הזכאים לפנסיה תקציבית - לקופת גמל לתגמולים במעמד עצמאי בשיעור שציינת. מאז תחילת ההסכם הנ"ל (בשנת 2001- אם כי היו להסכם זה מועדי תחילה שונים ביחס לגוופים הנכלליםי בו) - חלו שינויים- הן בהגדרת קופת גמל לתגמולים שמשנת 2008 הינה - קופ"ג לקצבה (לא משלמת) וכן נחתמו עוד הסכמים יקבוציים אשר קבעו שינוי בעקרון הנ"ל ואפשרו הפקדות שונות. יחד עם זאת ובתשובה לשאלתך, הרי מדובר בסוג השאלות המצריכות ייעוץ פנסיוני פרטני על בסיס הנתונים המדוייקים (יש לשים לב שייעוץ פנסיוני יכול להינתן על ידי בעל רשיון בלבד (היינו, יועץ פנסיוני או משווק פנסיוני)), ולכן עליך לפנות לקבלת יעוץ כזה- יתכן אגב שבמקון העבדודה, דרך משאבי האנוש או ועד העובדים ניתן לקבל מידע נוסף שישמש כבסיס לייעוץ האמור בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה אבנר בן חיון, עו"ד באופן

יאיר

תודה על ההסבר המפורט . האם קיימים הבדלים בין קופת גמל במעמד עצמאי לקופת גמל במעמד שכיר ? אם כן מה ההבדלים , האם אני יכול להיפגע בדרך כל שהיא מכך שהקופה היא במעמד עצמאי ולא שכיר . תודה

עו"ד אבנר בן חיון

יאיר שלום קופת הגמל היא מוצר פנסיוני אחיד. כלומר, ככלל, רשאים להצטרף אליה עמיתים שכירים או עמיתים עצמאיים (בקופות הרלוונטיות לעניין- למשל בקופת גמל לפיצויים או דמי מחלה- אין בכלל עמיתים עצמאיים אלאל שכירים בלבד מטבע הדברים) (כמו כן יצוין כי, עמית עצמאי הינו גם מי שהכנסתו הינה מעסק עצמאי כמשמעותו בפקודת מס הכנסה, או אף עמית שהינו עובד שכיר- אלא שההפקדות בגינו לקופה- הן במעמד עמית עצמאי - היינו, הן אינן בגדר הפקדות מעסיק- אלא משוייכות לעמית בלבד). מבחינת תקנון הקופה- הזכויות הנצברות של העמית השכיר ושל העמית העצמאי אמורות להיות זהות (למעט בקרן פנסיה למשל ששם יש הבדים באופן קביעת הזכויות אבל זה מעבר לנדרש כאן). בכל מקרה- אם הבנתי את כוונתך, הינך בעיקר מתכוון להבדילים שבהיבטים המיסויים שבין עמית שכיר לבין עמית עצמאי. איפה האופטימום המיסויי- האם בחסכון כעמית שכיר או כעמית עצמאי. בענין זה יש לקבל ייעוץ מיועץ מס או מיועץ פנסיוני על בסיס הנתונים הנוספים הקיימים לך (הפקדות נוספות בקופות גמל שונות, הכנסה וכו') בברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום קופות גמל ופנסיה