• 9 בספטמבר 2015

  תשלום לפנסיה או לקופת גמל

  השאלה מתייחסת לשנים 2008-2010.
  ומדובר בעובד אשר בדרך כלל עבד במשמרות של 5.5 /6 שעות למשמרת. והרוויח לפי שעה.

  השאלה הינה:
  האם בתק' בהם העובד עבד שעות רבות יותר ממה שבדרך כלל:
  לדוג' עבד משמרות כפולות ו/או עבד שעות רבות יותר ביום מ 5.5/6 השעות שהוא רגיל לעבוד.

  מחוייב המעביד להפריש לפנסיה או לקופת גמל לפי שכר המורכב מהשכר בשעות הרגילות+ השכר בשעות שלאחר מכן, קרי
  האם יהיה מחוייב להפריש לפי סה"כ השכר באותו חודש?

  או שהמעביד מחוייב להפריש לפנסיה /לקופת גמל רק לפי השכר שהועבד הרוויח בשעות עבודתו הרגילות, קרי ב5.5/6 שעות למשמרת?
  ואינו מחוייב להפריש דבר לגבי השכר שהעובד הרוויח בשעות שמעבר לכך?

  תודה
  דבר לגבי שעות העבודה הנוספות

  9 בספטמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?