• 19 באוקטובר 2015

  סמכות המפקח על הביטוח

  קרן פנסיה (קטנה) מסוימת השתמשה בסמכותה לרעה (בטיפול בתביעה לנכות), וניסתה לגזול מעמיתה את זכויותיו.
  האם בתלונה למפקח על הביטוח רשאי המפקח לקבוע כי סמכות הקרן לקבוע את הזכאות של עמיתה הספציפי, תישלל ממנה?

  ככל שהתשובה חיובית: האם המפקח על הביטוח יכול בעצמו לקבוע בדבר הזכאות? או לקבוע שהטיפול
  בזכאות יועבר לגורם אחר/לקרן אחרת?

  19 באוקטובר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 19 באוקטובר 2015

  סמכות המפקח על הביטוח

  התשובה שלילית. הסמכות לקביעת זכאות לפנסית נכות בקרן פנסיה היא בהתאם לתקנון הקרן. ככל שהקרן פעלה שלא כדין המפקח יכול לתת לה הוראות, אבל בכל מקרה הוא נכנס בנעליה והוא לא קובע נכות למבוטח בקרן. גם התשובה לחלק השני של השאלה היא שלילית

  19 באוקטובר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?