• 23 באוקטובר 2015

  IRA לגמלאי

  האם גמלאי (אדם אשר כל הכנסתו היא מפנסיה) רשאי להפקיד כספים לקופ"ג בניהול אישי (IRA) ?

  23 באוקטובר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 26 באוקטובר 2015

  IRA לגמלאי

  תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), תש"ע-2009 קובעות בתקנה 2 את הכספים שניתן לנהל בקופת גמל בניהול אישי' ואלו הם: (1)כספי קרן השתלמות;(2)כספים של עמית עצמאי שניתן למשוך אותם כדין לפי תקנה 38(א)(2) (כספים שהופקדו עד ליום 31/12/2005) או (6) (עמית שוטר/סוהר/משרת בשירות קבע לאחר 5 שנים וכו') לתקנות מס הכנסה; 3) כספים של עמית עצמאי שהופקדו לגבי הכנסה לפי סעיף 2(2) לפקודת מס הכנסה;(4)כספים של עמית עצמאי, שאינם כספים שהופקדו כאמור בפסקה (3), בשיעור או בסכומים שיורה עליהם הממונה. התקנות אינן קובעות מגבלה על מעמדו של המפקיד (באם הוא גמלאי או עובד)

  26 באוקטובר 2015
  • 27 באוקטובר 2015

   IRA לגמלאי

   סעיף 2(2) עוסק בשכירים, לא בגמלאים,
   שאלתי היא האם הממונה הורה הוראה המתיחסת לגמלאים לפי תקנת משנה (4)

   27 באוקטובר 2015
   • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 27 באוקטובר 2015

    IRA לגמלאי

    כן. הממונ הפרסם ביוני 2015 חוזר גופים מוסדיים 2015-9-26 'הפקדת כספים במעמד עצמאי לקופת גמל בניהול אישי'. בו נקבעו הוראות לענין זה. ראה בקישור http://bit.ly/1Rz8V4t

    27 באוקטובר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?