לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
אילת ישראל

פטור ממס

אני הגעתי לגימלאות וברשותי כספי פנסיה שעדיין לא נגעתי בהם סכום הקיצבה אמורה להיות כ500 שח וברצוני למשוך הכספים העומדים לרשותי כיצד אוכל למשוך ללא תשלום מס אישתי גם גימלאית ומקבלת קיצבת זיקנה מביטוח לאומי עלי לציין שאשתי אשה חולה בסכרת בירידה דרסתית בשמיעה ביתר לחץ דם בעבר היה לה אירוע לב ועברה ניתוח מעקפים

אבנר בן חיון, עו"ד

שלום משאלתך ניתן להבין כי הינך מעונין במשיכת של הסכום כספי הפנסיה - כסכום חד פעמי (להבדיל מקצבה חודשית). לא ציינת באם מדובר בחסכון בקרן פנסיה או בתכנית ביטוח מנהלים ובמקרה ואם מדובר בקרן פנסיה לא ברור באם מדובר בקרן פנסיה חדשה או קרן פנסיה ותיקה. בעקרון התשובה לשאלתך נשענת על שני מקורות: 1. על 'ההסכם' שלך מולך הגוף המוסדי שממנו הינך זכאי לפנסיה- היינו- באם מדובר בקרן פנסיה אז ה'הסכם' הוא התקנון של הקרן שקובע את המצבים שבהם, אם בכלל ניתן למשוך כספיפ כסכום חד פעמי או כקצבה. וככל שמדובר בביטוח מנהלים - הרי ה'הסכם' הוא הפוליסה שם גם אמורה להיות מפורטת לשאלה זו. 2. החוק החל- בענין זה חל גם הוראות סעיף 23 לחוק הפיקולח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) והן תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל). סעיף 23 לחוק קופות הגמל ותקנות מס הכנסה קובעות כי ככלל משיכת כספים מקופת גמל לקצבה (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים)- יהיה באופן של קבלת קצבה- אך גם קובע אפשרות של משיכת כספים בצורה של היוון חלק מהקצבה לסכום חד פעמי (ובלבד שהסכום שנותר לאחר ההיוון לא יפחת מהקצבה המזערית (באזור של כ-4,000 ש"ח לחודש). בנוסף תקנות מס הכנסה קובעות בתקנה 34(ה)- שככל שמדובר בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה ותיקה(היינו- קרן פנסיה חדשה או ביטוח מנהלים) שהם רשאים לשלם את הסכום הצבור בתשלום חד פעמי ולא בדרך של קצבה ככל שהקצבה האמורה להשתלם נמוכה מ-5% מסכום שכר המינימום לחודש. בכל מקרה - עליך לפנות אל הגוף המוסדי בו מתנהל החיסכון שלך ולברר אצלו ביתר דיוק את התנאים לענין משיכה כאמור

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום קופות גמל ופנסיה