• 7 בדצמבר 2015

  מימוש סעד לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005

  בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005 בסעיף 50 רשום כך ציטוט:

  "מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 49 כדי לרמות או להטעות עמית בקופת גמל או אדם השוקל להצטרף כעמית לקופת גמל, דינו – מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מן הקנס הקבוע לאותה עבירה"

  ברצוני לברר איך ניתן להפעיל את הסנקציה של מאסר בפועל המנוי בסעיף 50 לעיל לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים?
  בפני מי מתלוננים על העברות?
  תודה על ההתייחסות והעזרה

  7 בדצמבר 2015
 • 10 בדצמבר 2015

  שאלה חדשה

  תודה על תשובתך מעלה לפיה המפקח על הביטוח הוא בעל הסמכות להפעיל את סנקצית המאסר.
  ובהמשך אליה אציין שעו"ד פלילי מסר לי שעברה פלילית היא לא רק עבירה המופיעה בחוק העונשין, אלא
  כל עבירה שבביצועה נפגע האינטרס הציבורי.
  כמו כן מסר ש" חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.. " כלל אינו חריג.
  שגם בחוק המע"מ למשל, יש פרק שנקרא עונשין ושם מנוי העונש על עבירות של אותו חוק.
  ושהמשטרה היא זו המטפלת בעבירות הנ"ל .
  קרי לטענתו המשטרה היא זו המטפלת גם בעברות של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שהעונש בצידן הינו מאסר.

  לפיכך אני מבולבל ולא מבין איך תשובתך מתיישבת עם כל שפורט. האם אתה עומד על כך שהמפקח על הביטוח הוא בעל הסמכות להפעיל סנקציית מאסר? פשוט רוצה לדעת למי עליי לפנות (למשטרה/ למקפח על הביטוח)

  תודות

  10 בדצמבר 2015
  • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 10 בדצמבר 2015

   שאלה חדשה

   מציע שתקבל ייעוץ משפטי פרטני בענין זה (פורום זה מיועד לשאלות כלליות בתחום הגמל והפנסיה ולאו דווקא לסנקציות פליליות (הגם שהן מכוח חוק קופות הגמל).

   10 בדצמבר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 7 בדצמבר 2015

  מימוש סעד לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005

  הכותרת אינה משקפת את התוכן. עיצום כספי שמכוח חוק קופות הגמל הינו סנקציה שמטיל הממונה על גוף מפוקח. לא מדובר בסעד לעמית. הסנקציה המבוקשת על ידך הינה קיצונית והסמכות להפעילה מסורה בידי המפקח על שוק ההון ביטוח וחסכון במשרד האוצר

  7 בדצמבר 2015
  • 8 בדצמבר 2015

   מימוש סעד לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005

   רציתי לוודא שהבנתי נכון:
   1) המפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון זה פרסונה שונה מהמפקח על הביטוח או שמדובר באותו אדם?
   2) האם פניה בתלונה ספציפית למפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון כנגד גוף מפוקח יכולה לגרום לו להפעיל את הסנקציה של מאסר הנקובה בסעיף 50 לחוק שלעיל?
   3) האם יש התיישנות לגבי הסנקציה? כמה זמן מביצוע העברות עי הגוף המפוקח ניתן להתלונן ולבקש מהמפקח להפעיל הסנקציה?

   8 בדצמבר 2015
   • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 8 בדצמבר 2015

    מימוש סעד לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) התשס"ה-2005

    1) אותו אדם. 2) ככל שימצא כי היתה הפרה כאמור, ויוחלט להפעיל סנקציה, הגוף יזומן לשימוע ובסופו רשאי הממונה להטיל סנקציה 3) בעקרון חוק קופות הגמל אינו קובע הוראה לענין זה ולכן ככל הנראה יחולו הוראות חוק סדר הדין הפלילי- המסווג את תקופת ההתיישנות בהתאם לסיווג העבירה('חטא, 'עוון','פשע'), כאשר הסנקציה המנויה בחוק קופות הגמל הינה מאסר מקסימלי של עד 3 שנים ולכן לכאורה מדובר על 'עוון', שלגביו חוק חוק סדר הדין הפלילי התיישנות של חמש שנים ממועד ביצוע העבירה

    8 בדצמבר 2015
    • 10 בדצמבר 2015

     לעניין הסמכות הנתונה למפקח על הביטוח

     תודה על תשובתך מעלה לפיה המפקח על הביטוח הוא בעל הסמכות להפעיל את סנקצית המאסר.
     ובהמשך אליה אציין שעו"ד פלילי מסר לי שעברה פלילית היא לא רק עבירה המופיעה בחוק העונשין, אלא
     כל עבירה שבביצועה נפגע האינטרס הציבורי.
     כמו כן מסר ש" חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.. " כלל אינו חריג.
     שגם בחוק המע"מ למשל, יש פרק שנקרא עונשין ושם מנוי העונש על עבירות של אותו חוק.
     ושהמשטרה היא זו המטפלת בעבירות הנ"ל .
     קרי לטענתו המשטרה היא זו המטפלת גם בעברות של חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים שהעונש בצידן הינו מאסר.

     לפיכך אני מבולבל ולא מבין איך תשובתך מתיישבת עם כל שפורט. האם אתה עומד על כך שהמפקח על הביטוח הוא בעל הסמכות להפעיל סנקציית מאסר? פשוט רוצה לדעת למי עליי לפנות (למשטרה/ למקפח על הביטוח)

     תודות

     ואני לא

     כך גם המשטרה היא זו שתפעיל את סנקצית המאסר שנקובה ב"חוק

     10 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?