• 16 בספטמבר 2013

  פנסיה-פיצויים

  עבדתי מספר שנים כשכירה והתפטרתי התפטרות שדינה כפיטורין.
  מה בעצם מגיע לי ?
  האם מגיעים לי רק פיצויי פיטורין (אני מעוניינת למשוך אותם. למזלי אין לי בעיות פרנסה וצורך לשמור לגיל פרישה) או גם את חלק המעביד בהפרשה לפנסיה ?
  כי ברור שאת החלק שלי מגיע לי.
  אני לפני גיל פרישה.

  תודה.

  16 בספטמבר 2013
 • 20 בספטמבר 2013

  פנסיה-פיצויים

  נירית שלום
  חוק פיצויי פיטורים קובע זכאות לפיצוי פיטורים לעובד שפוטר. גובה פ"פ הינו מכפלת השכר האחרון במספר שנות העבודה.
  החוק מכיר במצבים שבהם תקום זכאות לפ"פ גם בהתפטרות.
  ככל שקמה לך זכאות כזו - הינך זכאית לפ"פ בסכום הנ"ל.
  מדבריך ניתן להבין כי בוצעה הפרשה בגינך לביטוח פנסיוני (לא ברור מאיזה מקור (האם מצו ההרחבה לפנסיה חובה או מכוח הסכם אחר), כך שלא ידוע שיעור ההפרשות לרכיב הפיצויים ומעמדם 'במקום' או על חשבון').

  ככלל, ככל שנקבע שההפרשות לפ"פ לביטיו הפנסיוני שנערך לך במקום העבודה יבואו 'במקום' מחוייבות המעסיק לתשלום פ"פ לפי סעיף 14 לחוק פ"פ- המעסיק אינו מחויב כלפיך בתשלום פיצויי פיטורים, כעת בסיום העבודה בנסיבות המזכות אותך בפ"פ. במצב כזה המעסיק 'משחרר ' לטובתך את הכספים שהופקדו בביטוח הפנסיוני- והרי לך פ"פ שלך. יש לציין כי הכלל האמור של פטור המעסיק הינו ביחס לשיעור ההפרשות לפ"פ ששולם ומהשכר שממנו שולמו ההפרשות ומהתקופה שבגינה שולמו (כך שלמשל אם לא שולם מדי חודש, מתחילת העבודה ומכל השכר המזכה בפ"פ, שיעור הפרשות של 8.33%- אזי הינך זכאית להשלמת פ"פ מהמעסיק בהתאם).
  אם לא נקבע שהכספים יבואו 'במקום' אזי הסכומים שהצטברו ברכיב הפ"פ יבואו 'על חשבון' פ"פ - והמעסיק מחוייב כלפייך בתשלום פ"פ בגובה של השכר האחרון כפול שנות וותק פחות הסכום הצבור ברכיב הפיצויים בביטוח הפנסיוני

  20 בספטמבר 2013
  • 23 בספטמבר 2013

   פנסיה-פיצויים

   אכן הופרשו.
   ותודה. זה ברור לגבי פיצויי פיטורין.
   השאלה היא מה דין הכספים שהופרשו ברכיב הפנסיה.

   23 בספטמבר 2013
   • 23 בספטמבר 2013

    פנסיה-פיצויים

    נירית שלום

    מה שאת קוראת 'רכיב הפנסיה' - כולל גם את ההפרשות לרכיבי פיצויים- אולם ככל הנראה כוונתך לרכיבי התגמולים (ניכוי עובד ותשלום מעביד)- רכיבים אלה בהתאם לחוק שייכים לעובד (אא"כ הופקדו לפני שנת 2005 ונקבעו לגביהם בהסכם כי המעסיק זכאי להחזירם אליו (את חלק המעביד בלבד) שאז יחולו הכללים הקבועים לענין זה בסעיף 25 לחוק פיצוי פיטורים)

    23 בספטמבר 2013
    • 23 בספטמבר 2013

     המון המון תודה !

     23 בספטמבר 2013
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?