לוגו אתר משפטי - הפורטל המשפטי לקהל הרחב
נגישות
עידית

אי תשלום לקרן פנסייה

כיצד ניתן לדרוש מהמעסיק השלמת תשלום לקרן פנסייה ,עבור חודשים אותם לא שילם. (התחיל להפריש מאוחר מדי)

אבנר בן חיון, עו"ד

פשוט לדרוש. ככל שמדובר בחוב מעסיק (היינו המעסיק החל לשלם תקופה ואז הפסיק) אזי קרן הפנסיה תהא רשאית לקבל אותם ללא קשר אם חלפה שנת מס בתקופת החוב (ובלבד שלא חלפו 13 חודשים ממועד תחילת החוב ושקרן הפנסיה לא השתחררה מחבותה לגביית החוב בהתאם להוראות סעיף 14 לחוק הגנת השכר). ככל שמדובר על הפקדות לראשונה- אזי, אם חלפה שנת מהמועד המבוקש/ המחויב לתחילת הפקדות, קרן הנסיה אינה רשאית לקבל הפקדות אלה וניתן לקבלם ישירות מהמעסיק. אם לא חלפה שנת מס - ניתן להפקידם בקרן הפנסיה - אלא שצבירות בזכויות בקרן תהא החל ממועד ההפקדה בפועל בנוסף, הואיל וכאמור נוצרו פערים בצבירת הזכויות בקרן הפנסיה (תשואה, אבדן תקופת ביטוח לענין צבירת תקופת אכשרה למחלה קודמת בקרן, גיל הצטרפות מאוחר יותר), ניתן לדרוש פערים אלה מהמעסיק (אלא שחישוב פערים אלה מורכב ויש לעשותם באמצעות אקוטאר)

שלום, מה השאלה המשפטית שלך?
close the form שליחה
חזרה לפורום קופות גמל ופנסיה