• 17 בדצמבר 2015

  משמעות "ניהול קופת גמל" בחוק המפורט להלן

  בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 2005 רשום:
  "ניהל קופת גמל שלא על פי התקנון שאישר הממונה או שלא על פי ההוראות לפי חוק זה ולהוראות כל דין אחר שהתקנון כפוף להן, בניגוד להוראות סעיף 16(א) ו-(ב);"

  קרן פנסיה מחוייבת להשיב לבקשה/לפניה לצורך מימוש זכויות ( לנכות) תוך 30 יום. וזאת לפי הוראות המפקח והתחייבות הקרן
  המעוגנת בכללים ליישוב ובירור תביעות. האם התעלמות הקרן מהפניה/מהבקשה שנשלחה אליה משך יותר מחודשיים מהווה ניהול קופת גמל בניגוד להוראות כל דין. קרי האם ההתעלמות מהווה עברה על הסעיף שלעיל.

  ככל שלא- אז למה הכוונה נ"ניהול קופת גמל" בחוק שלעיל מה המשמעות של המילה "ניהול" בהקשר הנ"ל?

  17 בדצמבר 2015
 • מנהל הפורום עו"ד אבנר בן חיון 21 בדצמבר 2015

  משמעות "ניהול קופת גמל" בחוק המפורט להלן

  נראה שלא זו הכוונה (להבנתי הכוונה בסעיף זה הינה ביחס לקביעת זכויות שלא על פי התקנון)

  21 בדצמבר 2015
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?