• 13 בינואר 2016

    קביעת קרן פנסיה לגבי הזכויות הפנסיוניות בקרן וערעור

    בהחלטת ועדה רפואית (פנסית נכות) נרשם כי : לידיעתך בהתאם לזכויותיך הפנסיוניות בקרן, בתק' הנכות המלאה והזמנית שמשנת X עד שנת Y, הנך זכאי לפנסית נכות בשיעור של 50% בלבד.

    השגה על החלטה זו, נכללת בעניינים שצריך להגיש לגביהם ערעור?
    קרי האם על מנת להפוך קביעה זו ולבטל אותה צריך לערער?

    13 בינואר 2016
שלום, מה השאלה המשפטית שלך?